Търсене
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредитиране
КРЕДИТИРАНЕ

   

В сътрудничество с български банки Програмата за
енергийна ефективност в дома REECL предоставя
потребителски кредити на българските домакинства,
за да им помогне да пестят енергия и горива.

Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:


Банка ДСК
----------------------

Българска пощенска банка
----------------------

Уникредит Булбанк
----------------------

Обединена българска банка

-----------------------

ПроКредит банк
-----------------------

Райфайзен банк
-----------------------