10-ти годишни Trimo Research Awards

Стартира подаването на материалите за участие в 10-тите годишни TRIMO RESEARCH AWARDS, за най-добра дипломна работа, дисертация или докторски тезис.

27 Януари 2011 – Тази година Тримо организира 10-тите годишни Trimo Research Awards. Наградите се присъждат за най – добра дипломна работа, дисертация или докторски тезис, свързани с дейността на компанията.

Тримо е един от водещите европейски производители на стоманени конструкции и пожароустойчиви панели за фасади и покриви. През 2011, компанията ще отпразнува                  50-годишния си юбилей на пазара. В дейността си Тримо отделя значително внимание на развитието, иновациите, обмяната на свежи и нетрадиционни идеи. Креативността и нестандартния подход се насърчават чрез различни проекти и конкурси, като един от тях е конкурсът с най-голяма международна популярност, Trimo’s Research Awards. Тази година състезанието е отворено за студенти от България, Босна и Херцеговина, Чехия, Черна гора, Хърватска, Италия, Унгария, Полша, Словакия, Словения, Сърбия, Испания и Великобритания.
                                                                   
Тазгодишните Trimo Research Awards са 10-тото издание за признание на най-добрите изследователски предложения и възможността да ги превърнем в реалност. Според Милош Ебнер – председател на Комитета по изследователска работа в Тримо, „основната идея на конкурса е да създаде добро сътрудничество между млади и амбизиозни студенти, техните ръководители, професори и академичен свят от една страна и Тримо, които ще приложат това знание на практика”.

Развиващото се сътрудничество между Тримо и универсистетите, и увеличаващата се познаваемост на марката сред студенти и специалисти, е в основата на тези награди. Целта е и да се насърчи предаването и споделянето на информация, познание и идеи между Тримо и външни центрове, споделящи интересите на компанията.

От началото на състезанието до днес са присъдени 348 награди на участници от 47 университета, от 11 държави. Приблизително една четвърт от наградените продължават да си сътрудничат с Тримо под различни форми.

Тази година състезанието се открива на 27 Януари и кандидатите могат да подадат техните дипломни работи, специализации, магистърска дисертация и докторски тезис до 15 Март 2011 година.

Материалите за състезанието включват разработки от областите – архитектура, строителство и инженеринг. Комитетът по изследователска работа на Тримо ще пренасочи постъпилите предложения към специалисти в съответните области, след последваща съвместна оценка, на най-добрите ще бъдат присъдени награди.

Тримо ще оцени материалите, представящи последните научни постижения, нови подходи и решения, които биха могли да са полезни практически на компанията и чиито резултати биха могли да дадат важен принос за бъдещ успех.

Победителите ще получат парична награда, резюме от идеята им ще бъде публикувано в книжното издание на Trimo Research Awards.

Кандидатите могат да участват, като попълнят регистрационната форма, публикувана на www.trimo-researchawards.com/en, придружена с техните оригинални предложения. За повече информация е-мейл: award@trimo.si.

За повече информация за състезанието, посетете www.trimo-researchawards.com/en.

За контакти:
Елица Стоилова,
Тримо България ООД,
elitsa.stoilova@trimo.bg,
+359 2 917 54 13.

Може да харесате още...