334-метрова кула ще се издигне в Китай

Вижте също...