44 000 жилищни сгради се нуждаят от саниране

Не е решено как ще продължи програмата за енергийна ефективност на многофамилните блокове след изразходване на осигуреното финансиране, каза заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Настоящата програма за саниране ще се изпълнява до размера на наличното финансиране, с което ще се обновят 2022 сгради. „До края на 2018 г. ще сме готови с новия модел, който ще има ясна и дългосрочна визия за следващите 25 години“ – каза Крумова.

Според анализите в страната има 44 хил. жилищни блока на възраст 30, 40 и повече години, които трябва да се обновяват, за да се удължи срокът им на експлоатация. „От тях ние ще обновим над 2000 блока, а 42 000 остават. Нужните средства са огромни, за това търсим по-устойчив модел на подпомагане с въвеждането на съфинансиране и приоритизация на базата на критерии, които ще се определят след широко обществено обсъждане“, каза Крумова. Друга възможна мярка е диференциран подход спрямо хората с по-големи и по-малки възможности, както в един блок, така и в цели райони. Заместник-регионалният министър уточни, че именно в регионите с по-слабо икономическо развитие има и блокове в по-тежко състояние.

Обсъжда се идеята за въвеждане на съфинансиране от страна на собствениците, както и за диференциране на помощта в зависимост от климатичните, икономическите или демографските обстоятелства в регионите, или икономическото състояние на всеки гражданин. „Целта е да стимулираме собствениците, защото това са частни сгради. Ние подпомагаме частните собственици да обновяват своите жилища“, коментира Крумова.

Може да харесате още...