573 жилищни сгради са въведени в експлоатация между април и юни 2018 г.

Националният статистически институт обяви, че броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. е 573, а новопостроените жилища в тях са 2 285. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 1.9 %, а жилищата в тях намаляват с 290, или с 11.3 %.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 74.2 %, с тухлена – 21.8 %, с друга – 3.5 %, и с панелна – 0.5 %. Най-много са новопостроените къщи (73.5 %), следвани от жилищните кооперации (15.5 %). През второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи и сгради от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и вили намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив, Варна и Бургас. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5 %), следват тези с три стаи (32.3 %), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.7 %.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 206.9 хил. кв. м, или с 2.3 % по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява със 7.6 % до 126.8 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 82.2 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 90.5 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 188.0 кв. м, и Ловеч – 171.8 кв. м, а най-малка – в областите Добрич – 59.1 кв. м, и Плевен – 61.7 кв. метра.

Може да харесате още...