60 години Инаутик – от пионери в пластмасовите изделия към PVC технолози на бъдещето

Вижте също...