8-ми Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”

Все повече и повече страни участват в спонсорирания от Изовер конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”. През последните няколко години броят на участващите страни скочи от 9 до 22: Австрия, Беларус, България, Хърватска, Чешката република, Естония, Финландия, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украйна, Обединеното кралство и САЩ. България е активен участник във всичките 8 издания и домакин на първия международен конкурс.

С всяка година броят на българските студенти, участващи в конкурса също се увеличава и през изминалата година достига 152. Това са студенти от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в София; ВСУ „Любен Каравелов” – София; Нов Български Университет – София и Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”. И това не е изненада, като се има предвид, че победителят в международното състезание ще получи награда от 1500 EUR! Парите обаче не са основната мотивация. Много по-важно за участниците е да сравнят знанията и идеите си с колегите от чуждите архитектурни школи. В някои от университетите подготвянето на проект за конкурса дори е интегрирано в учебната програма. Ето защо състезанието има потенциала да набира още по-голяма популярност сред студенти и преподаватели.

Заданието на конкурс 2012 ще се състои в разработване на „устойчива” общност (жилищен квартал) в рамките на програмата за възстановяване на областта около водния басейн Трент /Trent Basin/, по поречието на река Трент, Нотингам, Великобритания.

Темата на конкурса е проект- предложение за регенериране, обновяване и създаване на квартал, в който да се настанят 12-15 семейства. Трябва да се развие и проектира необходимата инфраструктура, да се осигурят работни места /офис-площи/, места за отдих и забавление. Проектът  и новите функции ще бъдат част от програма за обновяване, основана на съвременни идеи за „устойчиво” пост-индустриално градско възстановяване, регенерация и развитие.

Всичките сгради трябва да се проектират съобразно критериите на „Изовер Мулти-Комфортната Къща”, която осигурява най-висок топлинен комфорт, спестявания на енергия, намаляване на вредни емисии на CO2, отлични акустични качества, противопожарна защита и безопасност. Също така сградите трябва да функционират с възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични клетки, слънчеви колектори и резервоари за дъждовна вода.

Освен конструктивните аспекти, в предвид трябва да се вземат и социалните и икономически такива, а проектираните сгради трябва да дадат нов импулс и живот в развитието на съществуващата градска среда.

Същината на задачата е активно да бъдат обсъдени и предложени идеи за бъдещо развитие на европейските градове, градската тъкан и изоставените промишлени зони.

Във Великобритания към момента ежегодно се строят около 100 000 къщи, но е постигнато съгласие броят им да се увеличи приблизително до 200 000.

На държавно ниво Великобритания се е посветила на целта да намали въглеродните емисии с 50% до 2025 г. Въпросът е как да се осигурят всички нови домове, много от които трябва да са достъпни като цена (отделни самостоятелни къщи не са приоритет) и същевременно да имат нулев въглероден отпечатък (или близък до нулевия).

Следване на статуквото не е вариант и трябва да се намерят нови решения. Първите стъпки са вече постигнати, но все още не е ясно дали е открита правилната формула от елементи, която ще доведе до необходимия краен резултат.

Предстои много работа върху архитектурата, новите строителни технологии, повлияни от местните култури и традиции, новите модели за финансиране и управление.

Регламентът на състезанието изисква на финала да се изпратят 3-те най-добри национални проекта. Те ще бъдат избрани на открито заседание от жури, състоящо се от преподаватели, независими експерти по Пасивно и енерго-ефективно строителство, служители на Изовер и студенти, печелили награди на национално и/или международно ниво. Участниците ще представят и защитават проектите си и ще получат практически насоки за подобряване на работата си.

На студентите ще бъдат предоставени ситуация и планове, помощни материали от Изовер – архитектурни детайли, ръководство за проектиране на Мулти-Комфортна Къща, софтуер за топлотехнически калкулации, продуктова информация. Всички които се интересуват от темата Енергийна ефективност могат да посетят специализирания курс от лекции на Изовер, който ще се проведе през ноември и декември в УАСГ.

Може да харесате още...