86% от сградите в София са на възраст над 20 години

Вижте също...