АФИ проведе обучение на членовете на АСБС

На 07.12.2017г. Асоциацията за фасаден инженеринг (АФИ) проведе обучение на членовете на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС).

Бяха засегнати важни теми като:
– какво представлява фасадния инженеринг и кой изпълнява тази дейност;
– колко е важно да се включи фасаден инженер в мултидисциплинарния екип от специалисти, участващи в инвестиционния процес;
– реални примери за оптимизацията на сложни сградни обвивки;
– реални примери колко скъпо струват несъобразените детайли, касаещи подмяната на скъпоструващи строителни елементи;
– колко бихме могли да спестим при наемане на фасаден инженер още в ранен идеен етап от разработката на сградната обвивка;
– нови промени в националната наредба I3-1971 относно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Може да харесате още...