АФИ стартира 2018 година с презентация-дискусия

Асоциацията за фасаден инженинг (АФИ) стартира 2018 година с презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност. Изменения и допълнения на действащата национална нормативна уредба.

Дата:
02.02.2018г.
Начало:
15 часа (средна продължителност 2 часа)

Място на провеждане:
Учебно-демонстрационен център на ЕнЕфект за знания за енергийно ефективни сгради с ВЕИ, УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, 1164 София. Центърът за обучение се намира във фоайето на Високото тяло, от централния вход – в ляво.

Срок за записване на участници:
29.01.2018г. на имейл: office@facadeengineering.eu

Участието е безплатно.

Моля да имате предвид, че броят на участниците е ограничен до 20, като заявките ще бъдат приемани и обработвани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на позволения брой участници.

Очакваме ви!

Може да харесате още...