АФИ стартира публикуване на специализирана информация относно фасадния инженеринг

АФИ

Уважаеми колеги и партньори,

В Асоциацията по фасаден инженеринг получаваме ежедневно въпроси, свързани със законодателна рамка, националните разпоредби и изискванията към сградната обвивка.

За да бъдем полезни на Фасадното общество у нас, решихме да стартираме новата 2019 година с една нова инициатива. Асоциацията ще публикува регулярно специализирана информация относно фасадния инженеринг, в своя сайт в секция ‘‘Библиотека‘‘.

Темите ще бъдат разпределени в следните категории:

– Фасаден инженеринг
– Законодателна рамка
– Национални разпоредби
– Основни компоненти на сградната обвивка
– Технически изисквания
– Други изисквания.

Първата тема, която вече е достъпна на сайта е:
Регламент (ЕС) 305/2011 – преглед и основни моменти, свързани със сградната обвивка.

За контакти и допълнителна информация – АФИ.

Вижте също...