Алукьонигщал обявява конкурс на тема „Съвременни фасадни остъклявания и слънцезащити“

Alukönigstahl България

Алукьонигщал предизвиква студентите, специалност „Архитектура“, V курс, UACEG – УАСГ от всички катедри във факултета през зимния семестър на учебната 2019/2020 година.

Конкурсът е на тема: „Съвременни фасадни остъклявания и слънцезащити“.

За участие в конкурса се изисква лично заявяване на регистрация в Канцеларията на Катедра Технология на архитектурата, Архитектурен факултет, УАСГ – кабинет 713, етаж 7.

Краен срок за регистрация: 25.10.2019 г.

Всеки записал се за участие ще получи достъп с права за архитекти в AKS TECH DOC (онлайн платформа за дигитални каталози), където може да се открие информация за цялата продуктова гама на фирмата с възможност за изтегляне.

Участието в конкурса е безплатно и доброволно. Разходите, свързани с изготвянето и представянето на конкурсния проект, са за сметка на самия участник.

Всеки участник представя един собствен проект, изработен през зимния семестър на учебната 2019/2020 година по темата, обявена в заданията на Катедра Технология на архитектурата. До журиране се допускат проекти, в които е използван поне един материал или изделие предлагано от Алу Кьониг Щал ЕООД за изграждане на съвременни фасадни остъклявания и слънцезащита.

Информация по темата на конкурса ще бъде предоставена и по време на лекциите в свободно избираемия курс на тема „Остъклени конструкции и окачени фасади“.

За подробности посетете сайта на Алукьонигщал България или изпратете мейл на office@alukoenigstahl.bg.

Може да харесате още...