Alumil с устойчив бизнес модел и фокус върху околната среда

alumil

Освен разработването на усъвършенствани продукти и решения, Alumil работи с фокус върху опазването на околната среда.

Alumil е първата гръцка компания за архитектурни алуминиеви системи, която получи международния сертификат Cradle to Cradle Certified® (C2C) Silver за широка гама от своите продукти. По-конкретно 34 системи бяха сертифицирани, в т.ч. окачени фасади, системи на панти и плъзгащи се врати и прозорци, както и система за сгъваеми врати.

Cradle to Cradle Certified® е глобален стандарт за продукти, които са безопасни, кръгови и отговорно произведени. Този сертификат отваря нови перспективи за участие на Alumil в проекти, които отговарят на принципите на устойчивото строителство на „зелени“ сгради с висока енергийна ефективност.

alumil

За трета поредна година Alumil е включена в списъка на „Най-устойчивите компании в Гърция 2023“, което доказва фокуса на компанията върху ценностите за устойчивото развитие, дигиталната трансформация и корпоративно социалната отговорност. Отличието се присъжда на 35 компании, които се оценяват на базата на ESG критерии, свързани с тяхното представяне по екологични, социални и корпоративни въпроси.

Alumil е първата гръцка компания, която получава EPD (Environmental Product Declarations) сертификати за интегрирани архитектурни алуминиеви системи, които представляват официални декларации за въздействието на продукта върху околната среда чрез обективно измерване на важни екологични показатели и оценка на жизнения цикъл на продукта.

alumil

Alumil e една от малкото компании в света, които притежават престижния сертификат „OK Recycled“ от TÜV Austria. Този сертификат потвърждава отговорността на компанията към устойчивостта и производството на балванки (цилиндри, които след това подлежат на пресоване) от 60% рециклиран алуминий, използвани във всички профили на нашите архитектурни системи. Програмата за сертифициране „OK Recycled“ определя стандарта за оценка и проверка на степента, в която продуктите включват рециклирани материали, позволявайки на потребителите да правят информиран избор в полза на устойчивостта.

Alumil e надежден партньор, ако сградата трябва бъде сертифицирана по LEED или BREEAM. За сертификация по LEED са необходими определен брой кредити, като например: ISO 14 001 – Система за устойчиво управление; EPD – Декларация за устойчивост на продукта (за Всяка система); C2C (Cradle to Cradle Certified®); VOC Itf Rosenheim – Летливи органични съединения. Компанията притежава тези сертификати и редица други, като по този начин увеличава кредитите на инвеститора, желаещ да сертифицира сградата си. LEED сертификатът се счита за изключително важна част в изграждането на зелена и щадяща околната среда инфраструктура.

Всички тези последователни действия укрепват бизнес стратегията, свързана с устойчивото развитие и кръговата икономика на Alumil, както и визията за бъдеще, в което хората и околната среда са на фокус.

За повече информация – Alumil.

Може да харесате още...