Анализ на пазара на интелигентно стъкло до 2022 г.

SMART GLASS 1

Интелигентното стъкло е авангардна технология, която използва електрохромизъм за автоматичен контрол на светлинната пропускливост при прилагане на електрическо напрежение. Това автоматично настройва притока на топлина и светлина в стаята според дневните условия и в резултат спестява разходи за отопление, климатизация и осветление, както и разходите за инсталиране и поддръжка на щори и/или завеси.

Глобалният пазар на интелигентно стъкло е разделен на базата на следните технологии: електрохромни, фотохромни, термохромни, микро-затъмняващи, диспергирани в полимер течни кристали и суспендирани частици.

Броят на крайните потребители на тази технология непрекъснато расте. Такива са архитектите, и производителите на автомобили, които използват електрохромни стъкла и технологията суспендирани частици, производителите на екрани – използват диспергирани в полимер течни кристали и производителите на фотоволтаици, които внедряват фотохромни, термохромни и микро-затъмняващи стъкла.

Към момента секторите транспортна техника и архитектура доминират на пазара на интелигентни стъкла. Умното стъкло се използва в сенници, слънчеви покриви, странични и задни стъкла на автомобили, автобуси, камиони, самолети и кораби. Интелигентното стъкло все по-често се налага в архитектурни проекти, в които бива използвано за стъклопакети на прозорци, врати и прегради.

Енергийната ефективност, комфортът на потребителите и намалените въглеродни емисии са някои от многото предимства на интелигентното стъкло. Очаква се пазарът на умни стъкла да продължи да расте бързо, движен от следните фактори:
1. Нарастваща популярност на зелените инициативи и осведоменост за мащаба на енергийното потребление;
2. Използване на екологично чисти превозни средства и проектиране и създаване на зелени сгради;
3. Навлизане на неелектрически технологии, каквато е термохромната;
4. Правителствена подкрепа и инициативи за насърчаване използването на интелигентни стъкла.

Има и фактори, които могат да ограничат растежа на пазара на интелигентни стъкла:
1. Висока цена в сравнение с други алтернативи;
2. Недостатъчен производствен капацитет;
3. Трудности в поддържането на точен цветови баланс;
4. Липса на добра осведоменост за съществуването на интелегентното стъкло като технология и ползите от него.

Северна Америка е най-големият пазар в глобален аспект, както в производството, така и в потреблението на умни стъкла. Очакванията са скоро Европа да задмине Северна Америка. Растеж се наблюдава и в Азия.

Сред основните играчи на пазара, които определят бъдещето му, се нареждат: Vision Systems, PPG Industries Inc., Research Frontiers Inc., Corning, INC., Pleotint LLC, Hitachi Chemical Co. Ltd. и Smart Glass International Saint-Gobain, Ravenbrick, Sage Electronics, Asahi Glass Company Ltd., DuPont, Active Glass Technologies, View Inc., Gentex Corporation. Тези компании са в непрекъснат обмен и партньорство с научни и химически институти и фирми, производители на плоско стъкло и стъклопакети.

Целият анализ на Kenneth Research може да бъде поръчан тук.