Асфалтът впрегнат да пести енергия

Модернизирането на старите пътища ще осигури оптимална скорост и икономичен режим на автомобилните двигатели, което пък ще намали потреблението на горива.

Това е записано в третия Национален план за действие по енергийна ефективност за периода 2014-2020 г. Стратегията беше пусната за обществено обсъждане в четвъртък, малко след като ЕК съобщи, че продължава вторият етап от процедурата срещу България за неточно пренасяне на Директивата за енергийна ефективност в енергетиката.

Старите тригодишни стратегии действаха в периода 2008-2013 г. Отчита се, че националната цел за енергийни спестявания е преизпълнена с 0,76%, което се оценява на 5472 Gwh. С новия план се цели 20% свиване на потреблението на първична енергия до 2020 г.

За постигане на енергийната политика се предвижда още свързване на летищата в страната с железопътни линии и обучение на гражданите по икономично шофиране.

Съгласно националната екополитика новата програма „Транспорт“ залага като задължително условие автомобилите на администрацията и обществения транспорт да са енергийно ефективни. За тази цел са предвидени 56 млн. лева.

В новия план се предвижда след 2020 г. да останат само енергийно ефективните топлофикации. В момента половината от действащите топлофикационни централи отговарят на европейските изисквания.

Енергия ще се пести и чрез Националната програма за обновяване на жилищните сгради в България. Очакваната средна икономия на енергия в резултат от нея е между 25 и 35 kWh на кв. м.

Всички собствениците на обществени сгради пък ще бъдат задължени да избират само енергоефективните съоръжения и уреди при провеждане на обществени поръчки. Според статистиката през 2014 г. са възложени само 29 „зелени“ обществени поръчки на обща стойност 99 млн. лева.

За ежегодното обновяване на части от съществуващите 2329 обществени сгради към нулево енергийно потребление в плана са предвидени 13,5 млн. лева.

trud.bg

Може да харесате още...