Всичко от: Алукьонигщал

Противопожарни и димоотводни системи от Alukönigstahl – Schüco и Jansen

Нуждата от сигурни сгради, които защитават човешкия живот и собствеността, заема централно място както в частното строителство, така и в обществените и търговски сгради. Поради тази причина от висок приоритет за архитекти и строители е ефективното противопожарно и

Бъдеще със слънчева енергия. Солартермо.

Само за девет минути на земята навлиза повече енергия под формата на слънчеви лъчи, отколкото изразходва цялото човечество за цяла година. И тази енергия идва безплатно и без да натоварва околната среда директно до къщата ни. Под солартермо се разбира преобразуване на слънчевото облъчване в топлина. Същата се използва за производство на топла вода и може да

Алу Кьониг Щал: преглед на панаира BAU 2011 Мюнхен

SCHÜCO: Зелени технологии за синя планета.На най-мащабното специализирано изложение за архитектура, строителни системи и материали в Европа BAU 2011 – Мюнхен, фирма Schüco представи за пореден път новостите и иновациите в областта на сградната обвивка.

Нискоенергийно строителство с Schüco

От потребителска гледна точка често не се прави разлика между енергоефективна и пасивна сграда?- Енергоефективната сграда е много общо понятие, тя има някакви мерки в посока спестяване на енергия. Пасивната сграда има най-висшата степен на енергоефективност.

Изпитани пожарозащитни системи Schüco за всички нива на безопасност

Потушаване на пожар може да започне, едва когато всички хора са извън опасност – това предвиждат правилата и нормите за организиране и осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. Съответно строителните материали и конструкции трябва да притежават такива свойства, че да предотвратят възникването и разпространяването на опустошителен пожар и да осигурят възможност за провеждане на бързи и ефективни действия по гасене на огъня и спасяване на пострадали.

Елементните фасади са предизвикателството на модерното строителство

„Живеем в модерни времена, сякаш се състезаваме с времето”, казва арх.инж. Климентин Чернев, чийто принос в съвременното строителство на България са облечените фасади на знакови сгради, отличаващи се с голямата доза интелект и усещане за престиж и стойност у собствениците си. Изключително бурните темпове на строителство в последните години имат ясно количествено изражение, но и негативи по отношение качеството на предлаганите услуги, коментира управителят на Алу Кьониг Щал.

Външни щори Schüco за модерна слънцезащита

SCHÜCO Raffstore BEB е система за външни хоризонтални, ламелни алуминиеви щори, позволяващи лесно управление на достъпа на светлината, висока степен на стабилност и максимално засенчване. Зад името BEB 80 EC стои: Basic External Blind (Основен външен трансперант) с ширина на ламелата 80 мм; Е – electronic (електронно задвижван с мотор вариант) и C – cable (задвижване с въже).