Всичко от: Алукьонигщал

Адаптивните фасади – ключ към устойчивото развитие на сградното строителство

От векове човекът се стреми да създава и да развива жилищната среда, която обитава. Основните функции на жилището в този процес не са се променили съществено. То трябва да създава комфорт на обитаване: температурен комфорт от една страна, но също и да задоволява нуждата от естествена вентилация и светлина в помещенията.

Системи за врати, прозорци, фасадни и покривни конструкции от стомана и неръждаема стомана

Стоманените прозорци притежават високи статични качества и затова са особено подходящи при големи натоварвания и високи изисквания за сигурност. Превъзходните статични качества на стоманата като материал позволяват перфектното изграждане на голямоформатни прозоречни конструкции при това с доста филигранни ширини на профила.

Противопожарни и димоотводни системи от Alukönigstahl – Schüco и Jansen

Нуждата от сигурни сгради, които защитават човешкия живот и собствеността, заема централно място както в частното строителство, така и в обществените и търговски сгради. Поради тази причина от висок приоритет за архитекти и строители е ефективното противопожарно и

Бъдеще със слънчева енергия. Солартермо.

Само за девет минути на земята навлиза повече енергия под формата на слънчеви лъчи, отколкото изразходва цялото човечество за цяла година. И тази енергия идва безплатно и без да натоварва околната среда директно до къщата ни. Под солартермо се разбира преобразуване на слънчевото облъчване в топлина. Същата се използва за производство на топла вода и може да

Алу Кьониг Щал: преглед на панаира BAU 2011 Мюнхен

SCHÜCO: Зелени технологии за синя планета.На най-мащабното специализирано изложение за архитектура, строителни системи и материали в Европа BAU 2011 – Мюнхен, фирма Schüco представи за пореден път новостите и иновациите в областта на сградната обвивка.

Нискоенергийно строителство с Schüco

От потребителска гледна точка често не се прави разлика между енергоефективна и пасивна сграда?- Енергоефективната сграда е много общо понятие, тя има някакви мерки в посока спестяване на енергия. Пасивната сграда има най-висшата степен на енергоефективност.

Изпитани пожарозащитни системи Schüco за всички нива на безопасност

Потушаване на пожар може да започне, едва когато всички хора са извън опасност – това предвиждат правилата и нормите за организиране и осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. Съответно строителните материали и конструкции трябва да притежават такива свойства, че да предотвратят възникването и разпространяването на опустошителен пожар и да осигурят възможност за провеждане на бързи и ефективни действия по гасене на огъня и спасяване на пострадали.