Автор: Чех пласт

Енергоспестяващите стъкла – ефективност в действие

Все по-голяма роля се отрежда на модерните архитектурни решения от стъкло. Стъклото е в апогея на своята популярност – и от естетична и от практическа гледна точка. От друга страна строителите, законодателите и другите ангажирани общности стават все по-взискателни.

Чех пласт проведе ежегоден семинар за служителите си

Тази година на 6 май отново се проведе ежегодното обучение на работниците и служители от фирма „Чех пласт“ ООД.И отново част от цех „ПВЦ дограма” се превърна в конферентна зала, която събра всички служители и работници на фирмата, както и лекторите

Как да изберем подходяща дограма?

Най-важните технически характеристики на дограмата са топлоенергийна ефективност, шумоизолация и цена.Топлотехническото й поведение се оценява чрез показател, наречен коефициент на топлопреминаване. Измерва се в W/m2К.

Винаги най-новите и авангардни решения – това е моята стратегия за конкурентност

Инж. Димитър Иванов е управител на “Чех пласт” – фирма за производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, окачени и вентилируеми фасади, индустриални, автоматични и гаражни врати, стъклени врати и витрини, зимни градини, щори, окачени тавани, покривни конструкции. “Чех пласт” е сертифициран производител и оторизиран REHAU партньор.

Чех пласт проведе семинар със съдействието на КИИП-София град

На 25.01.2013 г. Чех пласт, със съдействието на КИИП-София град, проведе семинар на тема „Контролирана вентилация и дограми за пасивни и нискоенергийни сгради”