Автор: Хенкел България

Henkel

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Henkel развива дейност в световен мащаб с водещи марки и технологии в три направления: перилни и почистващи препарати, козметика и лепила. Основаната през 1876 г. от Фриц Хенкел в Маастрихт-Аахен в Германия, фирма Henkel заема водещи световни позиции както на потребителския, така и на промишления пазар...

Хенкел представи иновативната продуктова линия бои и мазилки с естествен вид VISAGE

На 06.10.2011г. в Централния Дом на Архитектите ”Хенкел България” ЕООД съвместно със съюзът на Архитектите в България представи новата си продуктова линия бои и мазилки с естествен вид VISAGE.

WINTeQ – система за изолация и уплътняване на дограма

Понятия като топлоизолация и топлоизолационни материали, коефициенти на топлопроводност и топлопреминаване, нискоенергийни и пасивни къщи вече трайно навлязоха в речника на повечето хора, а в съзнанието ни трайно се настани разбирането за необходимост от икономия на скъпата и прескъпа топлинна енергия. Архитектите често наричат прозорците „очите на сградата”, ала те са и най-големите източници на топлинни загуби. За разлика от стените и покрива, които може да бъдат така облечени с топлоизолация, че къщата наречена „пасивна” с дебелина на топлоизолацията на външните стени поне 34 cm и на покрива – поне 40 cm изобщо да не се нуждае от допълнителни източници на топлина, възможностите за намаляване на топлинните загуби през прозорците са доста ограничени