Автор: Вюрт България

ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

ВЮРТ-България ЕООД е дъщерна фирма на концерна Adolf Würth GmbH & Co. KG, световен лидер в производството и директната търговия с монтажна техника, скрепителни елементи, дюбели, химически технически продукти, мебелен обков и аксесоари, изолационни и уплътнителни материали, ръчни, електрически и пневматични инструменти и машини, лични предпазни средства...

Система за монтаж на дограма в нискоенергийни сгради от Вюрт (II част)

Високите изисквания за енергийна ефективност при сградното строителство предпоставят обръщане на специално внимание за осигуряване на въздухонепроницаемостта, защитата от влага и топлинни загуби. Тези фактори влияят негативно върху добрите енергиийни показатели, звукоизолацията и жилищния комфорт, особено при недостатъчно или некачествено обработване на монтажните фуги при отворите за дограма, врати, капандури.

Система за монтаж на дограма в нискоенергийни сгради от Вюрт (I част)

Новите изисквания за енергийна ефективност и поскъпващите енергоносители все повече налагат в жилищното строителство концепцията за така наречените нискоенергийни и пасивни сгради.Според общоприетият стандарт такива са сградите, при които чрез методи за подобряване и оптимизация на въздухонепроницаемостта, топлоизолацията, вентилацията и отоплението се постига до 90% съкращаване на енергопотреблението.

Качествен и професионален монтаж на дограми с продуктите на Вюрт

Монтажът на дограми е един отговорен процес, от чийто успех зависи функционалността, външния вид и безаварийното използване на продукта. С продуктите на фирма „Вюрт” монтажът на дограми е професионален, качествен, бърз и лесен. В зависимост от вида на монтажа на дограмата или окачената фасада се използват нивелиращи инструменти за точно закрепване на касите или носещите планки на конструкцията на фасадата.

Производство на дограми с продуктите на Вюрт

В съвременното сградно строителство едни от най-важните архитектурни елементи със значение върху облика на проекта са фасадните прозоречни решения и вратите. Многообразието от типове системи и материали дават свобода на проектантите да избират и адаптират различни индивидуални или серийни решения за дограма при довършването на сгради, съобразено със стила, функционалността им и изискванията на инвеститора.

Лято с Вюрт 2013 – Скочи в играта

„Лято с Вюрт 2013 – Скочи в играта” е промоционална кампания, която ви дава възможност да печелите точки и получавате подаръци! За всеки 100 лв. без ДДС натрупан и платен оборот, Вюрт ще ви дава от 6 до 14 точки – в зависимост от продукта!