Австрия за 55-ти път на Международния технически панаир Пловдив

Машиностроене от Австрия – Технологии за целия свят!

Австрия за 55-ти път е представена на МТП Пловдив с фирмен групов щанд от 200 м² в палата 11. Тази година участват 16 фирми, от които няколко фирми за първи път. Фирменият групов щанд се организира от AdvantageAustria – Тъговския отдел при Австрийско посолство и представителство на Стопанска камара Австрия в България. Фирмите, които тази година се представят са:

–    AUWA Umwelttechnik & Recycling;
–    DMH Dichtungs- und Maschinenhandel;
–    Bürkert Fluid Control Systems;
–    HFS Vertriebs- und ProduktionsGmbH;
–    HellermannTyton;
–    InterTech Handels;
–    IMS SCHMOLZ + BICKENBACH Austria;
–    Austrian Business Agency – REHAU GmbH;
–    Oerikon Balzers Coating Austria GmbH;
–    Schwarzäugl ITS&T;
–    Walter Austria;
–    Wikus Austria;
–    Wittmann Battenfeld;
–    SANO Transportgeraete GmbH;
–    Joebst.

   
Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. За периода януари-март 2016 г. износът за Австрия е в размер на 97.7 млн. евро (3.3% ръст в сравнение със същия период на 2015 г.), а вносът от Австрия възлиза на 172.9 млн. евро (1.7% спад спрямо първите 2 месеца на 2015 г).

През 2015 г. износът за Австрия е в размер на 411.5 млн. евро (8.6% ръст в сравнение с 2014 г.), а вносът от Австрия възлиза на 709.7 млн. евро (4.4% спад спрямо 2014 г.).

Българските фирми основно изнасят двигатели и машини, но също така и артикули за физическа култура, ортопедични апарати и др. Във вноса от австрий са включени медикаменти, машини, апарати и др.

Австрийската машиностроителна и металопреработваща индустрия /ММИ/ се е доказала като движеща сила на австрийската промишленост.

Делът на износа възлиза на около 70 % от производството, от тях три четвърти се реализират на европейския пазар. Почти една четвърт от целия австрийски износ се пада на машиностроенето, като сериозен ръст в износа има при помпените инсталации, металообработващите инструменти, машини и компоненти и моторни превозни средства.

ММИ е една от ключовите индустрии на Австрия като икономически притегателен център. С около 120.000 заети в 1.200 предприятия тя създава над 30 % от работните места в промишлеността.

Браншът на машиностроителите в по-голямата си част се състои от малки и средни предприятия. Около 80 % от фирмите са МСП /под 250 заети/. Над 85 % от предприятията са семейни фирми. Тези фирми обикновено са едни от най-големите работодатели в своя регион и дейността им се предава от поколение на поколение.

За въпроси моля обръщайте се към:
Г-жа Улрике Щрака, Търговски съветник при Австрийско посолство
тел: 2 953 15 53 , sofia@advantageaustria.org , www.advantageaustria.org/bg

Може да харесате още...