БАИС издаде „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите“

BAIS

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите“, което ще дари в подкрепа на Националната програма на МРРБ за енергийно обновяване на жилищните сгради, стартирала през 2015 г. и Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

BAIS

Освен хартиеното издание, което вече излезе от печат, се предвижда и публикуването на електронен вариант на сайта на БАИС, към който фирмите – членове ще предоставят примери и предложения за решение.

Изданието дава възможност то да бъде широко прилагано при всички ремонтни дейности в строителството, които целят намаляване на загубите на енергия и постигане на комфорт на обитаване на минимална цена. В него са систематизирани опита, в тази област, на редица европейски страни и професионалните достижения и експертни познания на членовете на асоциацията. Основната цел е да се подпомогнат и да се уеднаквят критериите на всички участници в процеса на обновяването на ограждащите конструкции на сградите: проектантите; изпълнителите; упражняващите строителен надзор и държавните контролни органи; инвеститорите – държавата, общините и частните собственици.

Изданието третира проблеми на енергийно ефективното обновяване на ограждащите конструкции на сградите, което е само част от целия процес (не разглежда въпроси, свързани с отоплението, климатизацията и дограмата).

Разработката е дело на специалисти от фирмите – пълноправни членове на БАИС: „БАУМИТ България“ ЕООД, „КСЕЛА България“ ЕООД, „МАПЕИ България“ ЕООД, „ПЛАСТИМО“ АД, „РЬОФИКС ЕООД“; „СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, направление „ИЗОВЕР“; „ТЕРАЗИД“ ЕООД; „ФИБРАН България“ АД; „ХЕНКЕЛ България“ ЕООД и„ХИДРОМАТ“ ООД, под общата редакция на проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ инж. ЙОРДАН НИКОЛОВ.

„Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите“ е реализирано с финансовата подкрепа на „БАУМИТ България“ ЕООД, „КНАУФ Инсулейшън“ ЕООД, КСЕЛА България“ ЕООД, направление „МУЛТИПОР“, „МАПЕИ България“ ЕООД, „МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД, ПЛАСТИМО“ АД, „РОКУУЛ България“ ЕООД, „РЬОФИКС“ ЕООД, „СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – направления „ВЕБЕР“ и „ИЗОВЕР“; „ТЕРАЗИД“ ЕООД, ТП „УРСА Словения“, „ФИБРАН България“ АД; „ХЕНКЕЛ България“ ЕООД и „ХИДРОМАТ“ ООД.

Тази щедра подкрепа дава възможност Ръководството да се разпространява БЕЗПЛАТНО и да достигне до максимален брой участници в процеса на енергийно ефективното обновяване на сгради.

БАИС изказва специална благодарност за оказаната подкрепа на МРРБ, КСБ, КИИП, БААИК, КАБ, САБ и НСОРБ.
 

BAIS

Може да харесате още...