БАИС проведе кръгла маса на тема: “Проблеми на енергийното обновяване на сгради”

 На 10 февруари т. г. Българска асоциация за изолации в строителството проведе кръгла маса на тема: „Проблеми на енергийното обновяване на сгради”. Във форума участваха изпълнителни директори, директори дирекции и експерти от Агенция за енергийна ефективност, Фонд „Енергийна ефективност”, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция, Камара на строителите в България, Национална асоциация на домоуправителите, Български консултантски център, Сдружение „Български врати и прозорци”, Технически университет – София и Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Във фокуса на обсъждането бе концепцията: „Изследване на възможностите за въвеждане на пазарен механизъм за обновяване на съществуващия сграден фонд – частна собственост”, подготвена от проф. Росен Малчев – управител на фирма „БИЕС” ЕООД.

Участниците в дискусията очертаха два основни проблема: на първо място мотивацията на гражданите, които все още не са наясно за реалните ползи от обновяването на съществуващия сграден фонд и на второ – законовата рамка, чрез която процентът на обновяване трябва да бъде завишен.

По време на срещата бяха обсъдени различни варианти за реализиране на мерките за енергийна ефективност – от свеждането до минимум на инвестицията от гражданите посредством покриване на голям процент от европейски фондове и предоставяне на нисколихвени заеми от банки и фондове; активизиране на схемите за работа с ЕСКО фирми  до варианта за нормативно въвеждане на задължително прилагане и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Разгледани бяха трите аспекта на процеса на обновяване на сгради (частна собственост) –
финансов, технически и организационен – с конкретни предложения за промени в ЗУТ, организационна структура на процеса на обновлението и стимули за собствениците.
Красимир Найденов – главен директор  на главна дирекция „Информация и контрол” в Агенцията по енергийна ефективност  препоръча на участниците в дискусията да координират работата си с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където е сформирана работна група по същите проблеми и заедно да търсят форми  и начини за стартиране обновяването на съществуващия сграден фонд.

Активно взаимодействие с МРРБ и обсъждане на предложената от проф. Р. Малчев разработка бе решението, което взеха участниците в кръглата маса. Експертите бяха единодушни, че съществуват достатъчно  предпоставки за разработването на работеща схема за усвояване на предвидените средства от европейски фондове и реално стартиране на обновяването на сградния фонд – частна собственост.
 

Може да харесате още...