България е удостоена с първа награда от ЕК в категория жилищна политика, енергийно устойчив проект

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!