Бързо движещата се врата на Hörmann TurboLux е най-бързата врата със спираловиден механизъм на света

Hörmann

Бързодвижещата се врата HS 5040 TurboLux S от Hörmann, със своята скорост на отваряне от над 4 m/s е най-бързата врата със спираловиден механизъм на света. Прозрачното 90 процента платно осигурява добра видимост и висока степен на осветеност.

С пружинното балансиране на тежестта и скорост на отваряне от над 4 m/s вратата HS 5040 TurboLux S на Hörmann е най-бързата врата със спираловиден механизъм на света. Моделът с неизискващи техническа поддръжка противотежести е почти толкова бърз, с максимална скорост от 3,5 m/s. Скоростта на затваряне на вратата е 1,0 m/s. С високата си скорост на отваряне и затваряне бързодвижещите се врати като вратата със спираловиден механизъм TurboLux на Hörmann изпълняват важни функции във вътрешните и външните пространства на индустриални и логистични сгради: те намаляват до минимум времето за изчакване на входовете и при транзитно преминаване, намаляват загубите на енергия и топлинните загуби от вентилация и понижават риска от сблъсък например с индустриалните кари при ежедневна експлоатация.

Hörmann

Спиралата и вгладеното задвижване на бързодвижещите се врати TurboLux на Hörmann е разположено в центъра на спиралата, за да се спести място, и е защитено от прах, влага и повреди чрез прозрачен капак на вала.

Изключително висока скорост в две версии

Вратата със спираловиден механизъм TurboLux на Hörmann се предлага в две версии с максимална ширина и височина 5000 мм. Разликата между двете версии е в балансирането на силата на тежестта: Версията HS 5040 TurboLux S се отваря с пружинен балансьор със скорост над 4 m/s и поради това се счита за най-бързата врата със спираловиден механизъм в света. Тази екстремно висока скорост на отваряне намалява вентилационните загуби и осигурява висока енергийна ефективност и икономия на разходи. Същевременно се намалява времето за изчакване по време на преминаване, предотвратяват се сблъсъци с хора и превозни средства и по този начин се оптимизира и ускорява потокът от материали.

Моделът HS 5040 TurboLux отваря с противотежести, които не изискват техническа поддръжка и които осигуряват особено плавен ход на вратата и слабо износване. Скоростта на отваряне на тази врата е все още висока и достига макс. стойност от 3,5 m/s.

Платно с 90% прозрачност

Прозрачността на платното при вратите TurboLux достига почти 90%. Това позволява максимална осветеност и свободна видимост. Платното се състои от тесни алуминиеви профили и удароустойчиви поликарбонатни профили без рамка с височина 550 мм. Хомогенната визия на платното не се нарушава нито от панти, нито от вертикални решетки. Конструкцията отговаря на клас за устойчивост на натоварване от вятър 2 (DIN 12424) и е подходяща като интериорна и външна врата. По желание се предлага и изпълнение с изпитана устойчивост на натоварване от вятър от клас 4. При поискване вместо прозрачно изпълнение може да се предложи и изпълнение с покритие от фолио в различни предпочитани и специални цветове.

Hörmann

Вратата със спираловиден механизъм HS 5040 TurboLux се използват като интериорни и външни врати. Платното е 90 процента прозрачно и по желание може да се покрие с фолио. Вратите се доставят предварително сглобени и могат да бъдат монтирани от двама монтажници в рамките на един ден.

Висока степен на защита на имущество и хора

Както всички бързодвижещи се врати на Hörmann, вратите TurboLux са стандартно оборудвани с предпазна светлинна решетка с малко разстояние между лъчите от само 45 мм. Тя надеждно открива препятствия до височина на отваряне от макс. 2500 мм. Всеки светлинен лъч може да бъде анализиран поотделно, за да се направи подробен анализ на неизправностите. При разпознаване на човек или предмет в обсега на вратата, светлинната решетка възпрепятства сблъсък още преди неговото настъпване. Функцията за плавно спиране преустанявава движението на вратата внимателно и с малко износване. Разгледайте в действие предпазната светлинна решетка на Hörmann за бързодвижещи се врати видеото.

Бърз и спестяващ място монтаж

Вграденото задвижване на вратите TurboLux е разположено в центъра на спиралата, за да се спести място, и е защитено от прах, влага и повреди чрез прозрачен капак на вала. Цилиндричната зъбна предавка на задвижването се отличава с особено ниска степен на износване и е проектирана за над 1 млн. цикъла. Малкото пространство, което изискват страничните секции, осигурява максимална широчина на светлия отвор за преминаване. Вратите TurboLux на Hörmann се доставят предварително сглобени и могат да бъдат монтирани от двама монтажници в рамките на един ден.

Hörmann

Вратите със спираловиден механизъм HS 5040 TurboLux и TurboLux S на Hörmann са стандартно оборудвани с предпазна светлинна решетка с особено малко разстояние между лъчите от само 45 мм. Тя надеждно открива препятствия до височина на отваряне от макс. 2500 мм, преди да се стигне до сблъсък.

За повече информация – Hörmann.

Може да харесате още...