BauZ! 2017 – Виенски конгрес за устойчиво строителство

Международният конгрес BauZ! 2017 този път е под мотото „Какво ще се промени? Планиране 2017 – 2050“.

Мотото на тазгодишния конгрес е свързано с Парижкото споразумение от 2015 г. за намаляване на парниковите емисии до 2050 г. Какво трябва (следва) може да се промени при планирането и строителството през следващите години, за да се постигне тази цел?

С този въпрост ще се занимава Международният конгрес BauZ! 2017, който ще се проведе от 15 до 17 февруари 2017 г. в рамките на панаира Строителство & Енергия във Виена. Лектори от Австрия, Финландия, Канада, както и от Швейцария, Словакия и САЩ ще реферират и дискутират по следните теми:

• Сътрудничество въз основа на обща база данни. Финландия ще представи BIM системи за сгради, градски модели извън сградната обвивка
• Разработване на локацията – все по-важно е да се мисли във взаимовръзката „хора-сграда-квартал“. Темата ще бъде представена с швейцарски примери, концепции от Виена и градско планиране в Момбай.
• Сградите като възлова мрежа от енергийно снабдяване и енергийно производство. Изискванията към сградите се променят непрекъснато. На какви изисквания трябва да отговарят сградите от бъдещето? Има ли поле за прилагане на индивидуални критерии или такива, които са обусловени от обкръжението?
• Критерии за устойчиво и същевременно рентабилно изграждане на сгради
• Разглеждане на жизнения цикъл. Без значение дали става дума за инвестиция, енергийна ефективност или емисии въглероден двуокис, всичко се върти около жизнения цикъл на сградите.
• Измерване на успеха, осигуряване на качество

Форумът започва в сряда, 15 февруари 2017 г. с разглеждането на значими нови сгради и благоустроени градски зони в района на Виена.

През следващите два дни по време на конгреса се предвиждат доклади, работни групи по специализирани теми, вечерен прием, както и кратки бизнес срещи.

Допълнителна информация за конгреса BauZ! 2017, както и за начина на регистрация и програмата, можете да намерите ТУК.

Може да харесате още...