Без концептуални промени в наредбите за Енергийна Ефективност не може да се постигне качествена промяна

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!