Без концептуални промени в наредбите за Енергийна Ефективност не може да се постигне качествена промяна

Вижте също...