Безплатно саниране срещу реклама върху фасадата

Собственици на големи сгради, които са разположени на възлови кръстовища и на видими места на важни пътни артерии, имат шанс да санират фасадите си безплатно срещу „покривна реклама”, известна още и като „рекламно опаковане”. Това е и една от причините на много места в София, а и в големите градове в страната цялата фасада или само калкан от сградата да е опасана със скеле за саниране, а пред него да е опъната специална мрежа или плътно пано с огромна реклама.

Подобна услуга се предлага както от строителни фирми, така и от рекламни агенции, специализирани в продажби на външна реклама. Без значение кой е водещ в намирането на собственици на етажна собстевност или на цели сгради, в бизнеса с покривна реклама са ангажирани архитекти, строители, дизайнери, рекламни експерти.

Стартът беше даден преди десет години

Строителни предприемачи твърдят, че услугата стартира първо с общински сгради преди близо десетилетие, когато кмет на София е Стефан Софиянски. По негова идея в началото на 2003г. започна масирана инвентаризация на опасните сгради в столицата. Две години по-късно инспектори от дирекция „Архитектура и градоустройство“ съставиха актове и дадоха конкретни препоръки на собствениците в определени срокове да подновят опасните фасади. След няколко инцидента тогавашният градоначалник Бойко Борисов задължи строителните фирми да обличат скелетата с предпазни мрежи.

Трагичният инцидент на ул. Алабин на 19 септември 2006 г.

След трагичния инцидент на улица «Алабин» на 19 септември 2006 г., когато неукрепена фасада падна върху автомобил и уби на място две момичета, контролът се затегна.

По-късно по идея на рекламни агенции, специализирани във външна реклама, Столична община започна да продава предпазните мрежи като рекламно пространство. И за да има някакъв ред през 2007г. бе приета Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (ПОРИМДЕРДТСО). Така новият бизнес получи своята юридическа рамка.

За да спасят собственици на стари сгради от солени глоби, че не са изпълнили предписанията на столичните инспектори да се ремонтират опасните фасади, находчиви рекламисти измислиха нова схема – срещу отдадено пространство от фасадите и покривите за външна реклама собствениците получават безплатно саниране. Ако сградата е на възлово кръстовище и се вижда от много хора, приходите от реклама остават и за други комунални плащания.

Като към всеки нов бизнес и към този в началото се насочват много фирми, които са се специализирали в ремонти, но в крайна сметка на пазара остават малко, защото самата услуга е комплексна, а монтирането на външна реклама е под много строг разрешителен режим.

Конфликти между собственици и изпълнители

Приходите от продаденото рекламно пространство са повече, когато рекламната мрежа стои по-дълго, а самата реклама се подменя по-често. Но кой би издържал много време да живее с рекламно пано на прозорците си или под постоянната заплаха крадци, които използват скелето, за да проникнат в дома ти безпрепятствено?

Затова за предпочитане са калканите без балкони или с малко прозорци. Те са и обект на специално внимание от страна на рекламните агенции за външна реклама. За такива обекти се разработват специални скелета и рекламни мрежи, които оставят отвори за прозорците.

За да избегнат глобата, собственици на две сгради в района на «Петте кьошета», където се пресичат булевардите „Патриарх Евтимий”, „Генерал Скобелев”, „Прага” и „Христо Ботев”, преди три години били принудени да формират бързо сдружение по Закона за управление на етажната собственост и да сключат договор със строителна фирма за саниране. Според един от управителите, той дълго време не можел да накара собствениците – предимно възрастни хора, да се свика общо събрание и да се избере управителен съвет по Закона за управление на етажната собственост, но когато дошли заплашителните писма за глоби, че не се ремонтират фасадите, от които пада мазилка, собствениците склонили бързо. В момента части на два калкана, където няма прозорци, се продават като рекламно пространство, а с приходите се плащат всички комунални разходи по общите части на сградата.

По същия начин си осигуряват пари за общите сметки за ток, вода, асансьор, чистачка няколко входа в три блока в жк „Младост”, които са близо до метростанцията и имат калкани без прозорци или с по един прозорец на етаж.

Напоследък, когато енергийното обновяване на дома стана много актуално, се забелязва обратният процес. Все повече председатели на етажна собственост търсят строителни фирми или агенции за външна реклама.

Търсят се и нестандартни решения, като това – опаковане на Орлов мост

Контролът и глобите

В последните две години се забелязва някакъв ред с рекламите върху покриви и фасади на частните сгради. След масираните проверки на Столичния инспекторат през лятото на 2011г. и наложените актове и глоби, както и приетите промени преди това в специалната ПОРИМДЕРДТСО, нарушителите са намалели значително, уверява главният архитект на София Петър Диков. Допълнителна спирачка пред нарушителите са глобите. Те варират от 10 000 до 50 000 лева за фирми, а за физически лица – от 1000 до 5000 лева.

Най-често срещаните нарушения са свързани с липсата на разрешения, одобрени проекти и договори за съоръженията, върху които е опъната мрежата или паното с рекламата, или на съоръженията са изтекли документи, които трябва да бъдат подновени.

От общината се възмущават, че собствениците или наемателите на имотите не плащат никаква такса. Аргументът им е, че се ползва частна площ за реклама, която обаче се вижда от много хора, които преминават покрай сградата, но те се движат по общинските пътища или тротоари. Такава такса бе предвидена преди години в посочената наредба, но бе отменена от съда.

Единственият приход, който получава Столична община от рекламното опаковане на сгради е таксата от 300 до 500 лв. за разглеждане на документите и за издаване на разрешително за монтаж, което важи една година. След изтичането на този срок, то трябва да бъде подновено и да се плати нова такса.

Документите

Общината издава разрешение за поставяне на рекламни елементи върху калкани на сгради само след представяне на четири вида документи:
1. По архитектурна част са три:
– Ситуационно решение в мащаб 1:1000, от което е видно местоположението на  сградата и разполагането на рекламното съоръжение спрямо нея.
– Фасадно и планово решение в мащаб 1:100, 1:50 или 1:20, от което да става ясно местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.
– Обяснителна записка
2. По дизайнерска част се представят илюстративни материали, които показват лого на фирмата, детайли на буквите, начин на закрепване и др.; проект за графично и цветово оформление, както и допълнителни материали, вкл. перспективи, макети, колажи, които по избор на проектанта доказват как се адаптира обектът в градската среда.
3. По инженерната част изискванията са най-строги. Представеният конструктивен проект и становището към него трябва да доказват сигурността и безопасността на носещата конструкция, върху която се монтира рекламното пано. При наличие на електрическа инсталация, се представя проект с указание за начина на захранване.

Трите вида документи трябва да бъдат придружени от План за безопасност и здраве, който се изготвя както е за писано в Наредба № 2/26.02.2004г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, и декларация от възложителя или изпълнителя за изпълнение на всички изисквания на посочената наредба.

Представените проекти се подписват и подпечатват от правоспособни лица, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Камарата на архитектите в България и Камарата на архитектите в инвестиционното проектиране.

След пожара в МОЛ София през ноември 2012 г., предизвикан от късо съединение на захранващата инсталация на рекламното пано, и падналите при силните мартенски бури тази година опасни закрепващи елементи на реклами върху калкани на сгради много актуален стана въпросът за разработването на регистър на всички носещи елементи за външна реклама. От Българската асоциация на производителите на рекламно-информационни елементи дори предлагат регистърът да съдържа данни за производителя на съоръжението, собственика му, гаранционния срок и максималния срок за експлоатация, особено за онези реклами, в които има монтирани кабели за електрозахранване на светещи елементи. От браншовата организация настояват да се въведе и лицензионен режим за фирмите, които произвеждат такива реклами, както и нормативни изисквания за качество на съоръженията.

Не липсва и нелоялна конкуренция

оплакват се от Националната асоциация за външна реклама, чиито членове са фирми, които развиват дейността си предимно на частни терени. И това са най-често случаите, в които рекламната агенция е намерила сградата за безплатно саниране, но строителят, който се заема с тази дейност, сключва нов договор със собствениците и наема друга рекламна агенция, която предлага по-високи цени за реклама.

Освен саниране, инспекторите много често предписват и други мерки. Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 1 към него за номенклатурата на видовете строежи такива може да бъдат реновиране, реставриране, както и подмяна на електрически и топлофикационни инсталации, канализации, асансьори и други. Тогава с приходите от реклама това няма как да се случи и трябва да се потърси фирма или посредник, който да предложи най-доброто решение, но така че да не се изпусне възможността с реклама да се плати част от ремонта, препоръчват от архитектурните агенции, които работят и със строителните фирми, и с рекламни агенции. Много от архитектурните агенции са се специализирали по подготовката на проекти и документи за получаване на разрешение за монтиране на реклами върху фасада. Те препоръчват на собственици, кото искат да се възползват от услугата безплатно саниране срещу реклама на фасадата, да сключват договори с фирми, които могат да им осигурят необходимите резрешителни документи.

Според архитекти, капацитетът на фирма за външна реклама не позволява тя да управлява строителни процеси, каквито са санирането, реновирането и реставрирането. Заслугата на рекламната агенция е в привличането на рекламодател и дизайнерската изработка на рекламата.

За подобна дейност обаче никой не предлага точен ценоразпис, тъй като цените за реклами зависят от много фактори, вкл. и от времето, през което рекламата ще стои на фасадата. Няма рекламодател, който да иска рекламата му да стои една година, колкото е срокът за скелето, върху което се монтира рекламната мрежа. Затова рекламните агенции предпочитат да сключат договор със собствениците на сгради за максималния разрешен от общината срок от една година, а през това време рекламните мрежи може да бъдат подменяни многократно.

По обобщени данни на фирмите, които осигуряват безплатно саниране срещу реклама, но и с уговорката им, че никой не предлага твърди тарифи, едногодишните договори със сигурност изплащат санирането на цяла сграда. Затова и битката е за такива договори, които обаче раждат и конфликти. Особено в случаите, в които ремонтът на сградата е приключил месец или два преди крайния срок, а рекламната мрежа продължава да стои, въпреки недоволството на собствениците или наемателите на сградата.

Уникална реклама на маратонки Nike върху две последователни сгради.

Креативната реклама

върху фасади вече се налага с бързи темпове като ново направление в приложното изкуство и превръща най-вече високите сгради в творчески инструмент. Това пък дава допълнителен тласък за развитието на самия бизнес за безплатен ремонт срещу покривна реклама на сгради.

С колкото повече място разполага дизайнерът на реклама, толкова по-добре за неговия продукт, който ще бъде видян от много хора, не само от целевата аудитория, към която се стреми рекламодателят.

В провокацията на авторите на приложно изкуство да разработват пространствени рекламни продукти, от които да печелят собствениците на сгради, се крие двигателят за бъдещото развитие на самия бизнес на строителните компании.

В случая те се превръщат в посредници между четирите страни в този бизнес – творци, рекламодатели, продавачи на реклама и собственици на сгради.

Още преди да бъде изградена фитнес залата в новостроящата се сграда, тя вече се рекламира!

Потвърждение за перспективите пред пазара на реклама върху фасади са и добрите данни за миналата 2012  година. Според доклад, представен в края на април 2013г. на годишния форум на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), след телевизионната реклама най-голям ръст е отчетен при външната реклама – 3,7% на брутните и около 1,6% на нетните обороти спрямо 2011 г.

Пазарът на външна реклама все още се доминира от билбордовете, които са генерирали 3 пъти по-високи приходи в сравнение с останалите сегменти на външната реклама.

От рекламните агенции обаче твърдят, че свой принос за ръста на външната реклама има и алтернативния сегмент – покриви, арки и MESH на сгради, към които принадлежат и информационните и монументално-декоративните елементи върху калкани на сгради. Въпреки това специалистите смятат, че външната реклама не се оползотворява достатъчно, тъй като за миналата година заетостта на съоръженията е била едва 50%.

Не са и проучени всички възможности, които предлагат калкани на сгради, намиращи се на възлови места в големите градове.

Може да харесате още...