Бизнес климатът в строителството се подобрява

Данни на Националния статистически институт, публикувани днес, показват, че през май 2018 г. стопанската конюнктура в страната продължава да се подобрява. Общият показател на бизнес климата се повишава с 2,1 пункта спрямо април и достига нов дългосрочен максимум (33,1%) от 2009 г. насам.

Основните фактори, затрудняващи предприятията обаче продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.


Бизнес климатът в строителството нараства с 8,1 пункта спрямо април. Според НСИ това се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са също по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните проблеми за дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващото тримесечие.

Може да харесате още...