Близо 90% от плоското стъкло в света е флоатно

Вижте също...