Близо 90% от плоското стъкло в света е флоатно

float

Това е най-разпространеният вид, близо 90% от плоското стъкло в света се произвежда по тази технология. То е гладко, прозрачно, няма оптически дефекти. Най-често се използва в интериора и екстериора. За някои битови приложения флоантното стъкло е рисковано, тъй като при счупване става на назъбени парчета, които могат да предизвикат наранявания.

Флоатните стъкла могат да бъдат безцветни и обемно оцветение Обемно оцветените в масата си флоатни стъкла намират приложение както в строителството, така и в интериора. Употребяват се за производство на стъклопакети, мебели (плотове, маси, рафтове и др.), за преградни стени и др. В редица строителни нормативи по света употребата му е ограничена на места с риск от счупване и наранявания.

Може да харесате още...