« Обратно към ФИРМИ

КОР ООД

    • Адрес:
    • Пловдив, ул. Богомил 30
    • България

КОР" ООД с правата на Генерален Представител за Република България, предоставени от производителя FAAC SpA - Италия, представя върховите постижения за бързи и натоварени бариери, паркинг системи с бариери и боларди, автоматика за врати и портали, автоматични врати за хотели, бензиностанции, административни и обществени сгради, контрол и отчет на достъпа.
С повече от 600 служители и работници, два завода, два отдела за електронни изследвания и един за изследвания в областта на механиката, девет чуждестранни дъщерни компании, и шестдесет и пет дистрибутора в също толкова страни, FAAC е доказан лидер в автоматизираните системи за отваряне на входни и гаражни врати и много значима компания в Европейската индустриална система. Създадена през 1965 година, базирана с централен офис и фабрика в Болоня, FAAC първи прилагат хидравлика при радиалните врати в оператор FAAC 402 CBC , първи използват микропроцесори в електронния котрол и създават SMT технологията, както и опростеното самообучаващо се дистанционно управление SLH.
Във FAAC винаги се е отделяло особено внимание на безопасноста. Това разбиране се доказва от „историческия” избор на хидравличната технология, дефинирана като най-безопасната, и от съответствието на нашите продукти с най-новите Европейски норми и разпоредби за знака СЕ. Преди да се сложи знака СЕ на продуктите ни, FAAC урежда провеждането на независимо лабораторно изпитване за продуктите, не само поотделно за всеки продукт, но и във всичките им възможни комбинации при инсталиране. Това означава, че в случая на FAAC, спазването на Европейските стандарти не е само отбиване на номера чрез просто самодеклариране, а нещо, което е било оценено от призната организация.

- Бариери
- Паркинг системи с бариери и боларди
- Автоматика за врати и портали
- Автоматични врати
- Гаражни врати
- Блиндирани врати