« Обратно към ФИРМИ

ПРОФИЛИНК ООД

    • Адрес:
    • Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 45-55, ПК 120
    • България
    • 4023

Профилинк ООД е водещ български производител на PVC профили за прозорци и врати, PVC компаунди и гранулати.

Нашият стремеж е да отговорим на условията на пазара и индивидуалните изисквания на клиента за качество, бърза доставка и конкурентни цени. Целта ни е постигане на нови пазари и откриване на нови партньори.

Профилинк ООД притежава 26 екструдерни линии за производство на PVC профили за прозорци и врати, и технически профили, с общ капацитет 4750 кг/час.

През 2008г. е оборудвана модерна изпитателна лаборатория за контрол на параметрите на влаганите суровини и материали и на крайния продукт. Проектът е реализиран с инвестиционната подкрепа на Европейския съюз и Република България по оперативна програма ФАР „Повишаване конкурентоспособ-ността на българските предприятия”.

Фолиращ цех.
Фолираните системи се наложиха на пазара благодарение на богата цветова гама, устойчивост на променливи атмосферни влияния и външни механични въздействия.

В България фирма  Профилинк ООД има добре развита търговска мрежа, включваща общо 21 собствени складове и дистрибуторски бази на франчайзингов принцип, която обхваща територията на цялата страна. Всеки склад разполага  с квалифицирани служители и регионален търговски мениджър, който извършва търговска дейност и оказва необходимата професионална техническа помощ на клиентите.

- PVC прозорчни системи
- PVC системи за врати
- PVC гранулати
- PVC външни ролетни щори
- PVC облицовки и аксесоари
- Вътрешни хоризонтални алуминиеви щори