« Обратно към ФИРМИ

СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

    • Адрес:
    • София, бул. Ботевградско шосе 247
    • България
    • 1839

Сика България ЕООД е създадена през 2002 година като 86-то поред дъщерно дружество на Sika AG - Цюрих. Централният офис се намира в град София. Поради големия интерес през 2003 година бе открит регионален офис в град Пловдив, а през 2007 и представителство в град Варна.
Във фирмата работят 27 висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н.

Sika Group

Sika AG, разположена в Баар, Швейцария, е международна компания доставяща специализирани химически продукти за строителния, автомобилния, корабостроителния и други пазари. Тя е лидер в разработването на материали използвани за уплътняване, лепене, хидроизолиране, конструктивно усилване и защита на конструкциите в строителството и индустрията.

Повече от 100 производственни и търговски компании в над 70 държави и около 11700 служители свързват клиентите директно със Sika и гарантират успеха на всички бизнес отношения. С тази структура Sika генерира годишни продажби за над 4.6 CHF милиарда.

Sika е независима швейцарска група, основана през 1910 г. Нейните акции се търгуват на швейцарската борса SWX от 1968 г.