Бюджетът ще си връща парите за саниране през сметките за ток и парно

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва механизми за възвращаемост на вложените средства в обновяването на жилищните сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в отговор на депутатски въпрос.

Целта е да се осигури дългосрочното финансиране на програмата, каза Нанков. Той не уточни как точно ще стане това, но една от вече обсъжданите възможности е т.нар. ЕСКО договори, при които собствениците на санираните жилища ще продължат да плащат същите сметки за ток и парно като преди обновяването, а разликата ще остава за сметка на държавата. В този случай обаче ще трябва да се прилага и индексация, която да отчита промяната на цените на електрическата и топлинната енергия

Промени в програмата за саниране

Предложенията за подобряване на възможностите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради трябва да са готови до края на юни, заяви Нанков.

С промените се цели да бъде обхваната по-голяма част от жилищния фонд в страната. Предвижда се по нея да могат да кандидатстват и други типове сгради, извън определените сега, предимно панелни. Кметове призоваха по програмата да се санират и сгради, паметници на културата, чиито собственици нямат възможност да ги възстановят и опазят.

Възможно е да се предвиди диференциране на условията по програмата с оглед по-добра икономическа ефективност на мерките и изпълнение на други политики. Като пример Нанков посочи опазването на чистотата на въздуха, внедряване на ВЕИ, отчитане на социалния елемент – социално слаби или енергийно зависими хора да бъдат с приоритет.

В работната група, която се занимава с промените, се обсъжда цените за обновяването да бъдат диференцирани на база на отделните видове дейности. Например мерките за енергийна ефективност да струват до определено равнище, конструктивните мерки – други цени, за довършителни строително-монтажни работи – трети, за подобряване на условията в общите части – четвърти и т.н. В момента е дадена пределно допустима цена на кв.м, която включва всички видове дейности.

Над 621 млн. лв. са платени за обновяване на блокове досега

Към средата на май 2017 г. регистрираните сдружения на собствениците са 6322, а подадените заявления за финансово подпомагане са 5393. От тях за финансиране са одобрени 4829 заявления, като за 4739 са сключени договори между общините и сдруженията на собствениците.

Само за 2022 сгради обаче са сключени договори за целево финансиране и имат договор с Българската банка за развитие (ББР), през която минават парите. По почти всичките над 2000 сгради строителните дейности са започнали, каза регионалният министър. Той посочи, че санирането е приключило в 400 блока, а в 574 тече строителство.

От началото на програмата до края на април 2017 г. ББР е разплатила 621 млн. лв., съобщиха от държавната банка. Тя е сключила 2022 договора за целево финансиране и общо 3524 анекси към тях. Поетият ангажимент от финансовата институция по програмата до момента е за близо 1.2 млрд. лв., е посочено в съобщението.

Само за април 2017 г. ББР е разплатила 62 млн. лв. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Така общата сума на разплатените средства от началото на годината до края на април е над 226.3 млн. лв., съобщават от банката.

Сигналите за некачествено саниране са 27

От приключилото саниране на около 400 сгради в Министерството на регионалното развитие са постъпили 27 сигнала за некачествено строителство. Проблемите се отстраняват своевременно и са за сметка на изпълнителите, има и гаранции за добро изпълнение, каза Нанков.

Той посочи, че ще се въведат допълнителни механизми за контрол за по-голяма публичност на изпълнението и резултатите.

Министерството на регионалното развитие прави както документални, така и проверки на място на сгради с приоритет върху тези, за които има сигнали от хората. Инспекции ще се правят и на случаен принцип в страната.

С промени в Устройствения правилник на МРРБ ще има отдел в дирекцията „Жилищна политика“, който ще осъществява контрол по време и след строителните дейности. На ДНСК вече е разпоредено да прави контрол на надзорните фирми.

mediapool.bg

Може да харесате още...