Casa Firma – сграда, покрита с 3500 вази с растения в Бразилия

Вижте също...