Чех пласт проведе семинар със съдействието на КИИП-София град

Вижте също...