Да помислим още веднъж за безплатното саниране на блокове

Ñîôèÿ,ïàíåëêè

Програмата за саниране на панелни блокове, обявена от правителството провокира няколко тревожни размисли.

Първо, 100% покриване на разходи е непремислено и се ориентира върху къс хоризонт. Както при компаниите е недопустима държавна помощ, така и при граждани подобна дискриминация е не само контрапродуктивна, но и потенциално подлежаща на съдебна санкция.

Второ, как точно определиха 36 апартамента за линията на решение – защо блок с 30 апартамента да не може да се ползва от тази привилегия? Всъщност най-големият проблем с топлоизолацията на сградите има по селата, много от къщите са неизмазани, със стара дограма и лоша топлоизолация. Те няма да бъдат покрити. Защо тридесет и шест къщи да не могат да формират сдружение с единно управление, а 36 апартамента да могат? Тук се нарушава основният принцип – държавата да не измества отговорността и правата на собствениците при управлението и стопанисването на техните имоти. Държавата трябва да бъде равно дистанцирана спрямо своите граждани.

Трето, какво всъщност искаме да направим приоритетно ? Да усвоим едни пари или да решим един проблем? Това не са тъждествени понятия. В този си вид нещата могат и да потръгнат, защото за българина келепирът е повече от мотив за действие, но ще останат проблемите за взаимодействието между публичното управление и личната/колективна отговорност.

Четвърто, пълното покриване на разходите по обем дейности, които преминават от фасадна топлоизолация до капитален ремонт (при панелките за това става дума) е потенциална сфера за злоупотреба със средства, защото в значителна част от случаите става въпрос за ремонтни, в голяма степен, оставащи скрити работи и респективно за трудни за контрол. А тук става въпрос за европейски средства, последствията от злоупотребата с които може да окаже непропорционално значимо влияние и върху други програми и средства.

Безусловната субсидия е социализъм в действие и преразпределителен процес без прецедент в най-новата ни история.

Разбирам да се даде безлихвен многогодишен заем и при изпълнение на условията той да бъде частично или напълно опростен, но безплатните обяди развращават. Абсолютно и необратимо.

Пето, след подобна финансова инжекция държавата прехвърля върху собствениците ползите, изразяващи се нараснала пазарна стойност на тези имоти и бъдещи спестявания от енергосметки. Именно последните спестявания стоят в основата на кредитите, отпускани по договорите ЕСКО. Защо тези спестявания да не отиват за покриване на заема?

С други думи, държавата дава пари на калпак. Не е толкова трудно да се прецени, че келепирът за едните ще роди отрицание у други, а вторите са огромно мнозинство. И пак разделения сред обществото.

Не съм сигурен точно какви и за кого могат да бъдат електоралните ползи.

Шесто. Разбира се, строителните фирми ще спечелят, но и там нещата не стоят добре. Мой познат от страната, който си има фирма и е алпинист – занимава се точно с това, ми сподели, че нямат никакъв шанс, защото парите се разпределят в София и местни фирми не могат да се вредят. Трябва да помислим кой точно ще разпределя и управлява този ресурс, така, че стандартите да бъдат единни, но местните фирми също да имат възможност да се възползват и получат договори. Вероятно за това се търси мащаб на сделката, за да се улесни управлението и контрола.

Седмо, и сега има действащи програми, по които е възможно санирането на блокове и апартаменти. Не сработи идеята банките да посредничат при отпускането на евросредствата, защото вместо да насърчават и увеличат използването на евросредства, банките вкараха евроресурса в собствения си портфейл и го управляват по стандартите на общите кредити – само с малка разлика в лихвените равнища и условията на договорите – в това число и изискванията за обезпечения. В същото време банките са свръхликвидни и поради още по-строгите изисквания към обезпеченията затягат и условията по ползването на свързаните евросредства.

Както е известно, няма безплатен обяд – и в случая със средствата за саниране на блоковете – същото ще се появят „естествени разходи“ – по обслужване на кредитите и договорите – правно, счетоводно, по управление на проектите, по контрола и отчетността. Ще се учудите колкото от тези „странични“ разходи тежат върху „безплатния обяд“ – без всякакво съмнение могат да стигнат над 15-17% от стойността на „безплатните средства“.

Осмо, липсата на собствени средства, за да бъдат покрити 25% плюс собствено финансиране, не е единственият проблем. Много по-значим е проблемът с ефективното функциониране на режима на етажната собственост и самоуправлението и най-вече способността към солидарни действия. Ако топката е в правното поле, трудно може да се очаква, че безплатният обяд ще привлече всички около масата. В блок на мои познати ключовият проблем е в това, че в повечето апартаменти не живеят собственици и е цяла мъка да се установят контакти с наследниците, голяма част от които са в чужбина.

Девето, в момента действат поне четири подобни програми, които таргетират решението на подобен проблем – не е ясно какво отражение ще окаже върху тях. Не е изключено интересът към безплатните средства и договори да доведе до срив в другите програми и нетния ефект от привлечените и използвани средства да не е много по-голям от текущия.

Повтарям, идеята е добра, защото тези панелки вече представляват системен риск при това не само за живеещите в тях, но и за държавата, но едва ли наливането на средства и безплатни обяди е единственото, още по-малко оптималното решение. Колкото и да санирате панелка – тя ще си остане санирана „панелка“ далеч от нормите на съвременното жилище с ограничен времеви хоризонт.

Ще видите, че средствата, които ще се вложат за ремонт и саниране, ще бъдат много близки като нива до средствата за строителство на ново жилище с новите стандарти. Няма начин да се строят безплатни жилища, но има начин да се стартира програма за нисколихвени и привилегировани кредити, с които да се заменят панелките с нови жилища. Трябва да се гледа стратегически и с визия, а не само в полето на текущата целесъобразност. Това струва по-малко пари – при всички случаи.

Да не говорим колко жилища не мога да си намерят купувачи и тази тенденция ще става все по-страшна.

Най-големият проблем за България не е в това, че енергийната ни ефективност е все още на много ниски равнища – това е теза, която макар и вярна в общото, подлежи на квалификация, а че между енергийната ефективност, цените на енергията и състоянието на енергетиката няма синхрон на политики и цели. Още по-малка е обвързаността между социална и енергийна политика.

В този смисъл най-голямата заплаха пред това и следващите правителства е неизбежното повишаване на цените на тока, които ще изкара на улицата всички, които нямат алтернатива за своето отопление освен електрическата енергия. Докато тези, които са газифицирани и са на парно отопление, могат да посрещнат относително по-спокойно повишаването на цените на електрическата енергия, защото ще реализират значителни икономии от по-ниската цена на природния газ и топлинна енергия, то тотално зависимите от електрическа енергия ще получат шоков ценови удар. В този смисъл европейските средства трябва да бъдат максимално усилени чрез лоста на допълнителни държавни ресурси – гаранции или кредити, като се насърчава и допълва частната инициатива и отговорност.

Ако предвидените за „безплатно“ саниране средства от държавния бюджет и по линия на европрограмите се оптимизират при съучастие на заинтересованите, при комбинирани схеми и оптимално структуриране с максимално разтеглен във времето финансов ефект, можем да постигнем значително повече, като разпрострем ползите върху много по-широк кръг от хора. Безплатните обяди никога не са били безплатни, още по-рядко са давали значим, траен, системен и справедливо социално балансиран ефект.

Не е важното да дадем риба и да нахраним хората за един ден, важното е да ги научим как да се изхранват сами като ловят риба.

В този си вид програмата за саниране на жилищата оставя много отворени въпроси. Да помислим още веднъж.

*Коментарът е от блога на енергийния експерт и анализатор Илиян Василев

 

Може да харесате още...