Дали Bullitt ще е най-зелената сграда в света?

Центърът Bullitt в Сиатъл се нарича най-зелената сграда в света. Това е и най-голямата сграда, построена съгласно кодекса „Предизвикателство за жилищна сграда“, най-трудно постижимият  зелен стандарт за сгради в света.

Този стандарт разглежда еко-строителството в неговата цялост, включително с общото въдействие върху климата и дори културните различия. Сграда, строена по този модел, трябва да отговаря на ред критерии, сред които:

– да допринася за създаването на пешеходни общности;
– да посреща 100% от нуждите си от вода чрез уловени валежи и рециклиране, без използването на химикали;
– да покрива 100% от енергийните си нужди от възобновяема енергия на нетна годишна база;
– всяко заето от човек пространство да има отварящи се прозорци, свеж въздух и дневна светлина;
– да не съдържа нито един от дъгия червен списък с вредни химикали, много от които са често среащни в строителните материали.

Трудничко, нали?

 

В действителност за построяването на Bullitt се е наложило да се преодолеят някои от тези изсквания, като например това за водата: сградата би трябвало да покрива нуждите си от вода чрез улавяне на дъждовна вода, но тя не е разрешена за пиене поради здравословни причини, затова все пак че сградата е свързан с водопреносната система в града.

 

След водата е ред да се каже нещичко за товалетните: те са компостиращи. Такива тоалетни не са нещо обичайно за 6-етажни сгради и са необходими специални одобрения. Санитарните възли са морските тип тоалетни с пяна, които използват нищожно количество вода и са свързани с 10 големи съда за компостиране, разположени в мазето.

Горните етажи на Bullitt център са изградени от конструкции от дърво, използвайки ламинирани плоскости от дървесни частици. Този материал, освен че е естествен, се отличава с ниския дял на отпадъците при производство – едва 3% от материала става отпадъчен.

 

Центърът Bullitt трябва да генерира толкова енергия, колкото и използва, затова е покрит с гигантски слънчев масив, който е „по-голям“ от въглеродния отпечатък на сградата. Системаат е свързана към мрежата, но се очаква сградата да бъде енергийно неутрална, защото използва едва една трета от енергията на обикновена сграда. За отопление ще се използват подземни термопомпи.

 

И още: сградата има големи прозорци, които се отварят, и високи тавани за много естествена светлина. Строена е с екологичен бетон и внимателен избор на материалите. Има стойки за велосипеди вместо паркоместа.

Що се касае до дълготрайността, Bullitt е проектиран да изкара 250 години. Ще съобщим дали са го постигнали или не, когато дойде време.

greentech.bg

Може да харесате още...