Десетгодишен план ще определи приоритетите за развитие на столичната енергийна инфраструктура

Вижте също...