Десетгодишен план ще определи приоритетите за развитие на столичната енергийна инфраструктура

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!