Димоотвеждаща система от Velux

Димоотвеждащата система от VELUX – напълно естествено решение за отвеждане на дима при възникване на пожар – отговаря на последните изисквания в Европейското законодателство.

Системата е СЕ маркирана, в съответствие с ЕN 12101-2 стандарт, за естествена димо и топло вентилация в случай на пожар.

Системата е одобрена за употреба от Главна Дирекция „Пожарна Безопасност и спасяване” („Naredba_SISOSSP„), съгласно

Постановление № 325 от 06.12.2006 (106_06).

Димоотвеждащата система се състои от няколко компонента.
1. Електрически управляем прозорец VELUX с централна ос, снабден с газови амортисьори за бързо отваряне и верига, задвижвана от вграден в прозореца мотор.
2. Кутия за управление
3. Димен датчик
4. Авариен /паник/ бутон

Броят на димните датчици и аварийните бутони зависи от етажността на сградата и се определят индивидуално за всеки конкретен случай. Прозорецът се предлага и с фабрично вградена ветрена клапа, за държави, където това се изисква от местното законодателство.

Димоотвеждащата система активира надежден, електрически верижен мотор, който отваря прозореца на средна ос на ъгъл 90 градуса спрямо касата на прозореца. Това позволява максимално отвеждане на дима и температурата навън. Компактният 24V DC мотор е монтиран на крилото на прозореца, което го прави невидим при затворен прозорец. Двата лесни за монтаж, дискрентни газови амортисьора, осигуряват стабилно и бързо отваряне на крилото.

Прозорецът от димоотвеждащата ситема на VELUX се предлага в два цвята – естествен дървен и бял, полиуретанов. Може да бъде инсталиран на покриви с наклон от 0 до 60 градуса. При монтаж на прозорец на покрив с наклон от 0 до 15 градуса се използва система за плосък покрив от VELUX.

При нужда от по-голяма отваряема площ, прозорците могат да бъдат монтирани в комбинации един до друг. Те, подобно на стандартни покривни прозорци VELUX, се вграждат в покрива и могат да бъдат монтирани с комбинирани обшивки.

При нормални условия, посредством стенен стенен ключ, димоотвеждащият прозорец може да бъде използван като елекрически – за светлина и свеж въздух. Ако се добави и сензор за дъжд, прозорецът има всички функции на VELUX GGL/GGU Integra.

Димоотвеждаща система от VELUX

Системата е съставена от покривен прозорец VELUX с предварително монтиран мотор за вентилация (1).

Моторът се управлява от системата за колнтол (2) и отваря прозореца, като позволява на дима да напусне сградата.

Задействането става посредством димния датчик (3) или аварийния бутон (4), свързани към системата за контрол.

Системата за контрол предлага и възможност за вграден ключ за вентилация по всяко време. С допълнителен стенен ключ за вентилация (5), прозорецът може да бъде използван за естествена вентилация.

Възможен е и монтаж на външен сезор за дъжд (6).

За допълнителна информация, консултации и материали можете да се свържете с офиса на ВЕЛУКС България:
тел. 02 955 95 26
факс. 02 955 99 30
bulgaria@velux.com
www.velux.bg.

Може да харесате още...