Дискусия на тема „София – Москва“ с участието на главните архитекти на двете столици

Вижте също...