Днес се откри строителното изложение ”Стройко 2000”

Вижте също...