Дневната светлина силно подпомага ученето

Твърди се, че дневната светлина влияе върху мотивацията и способността за концентрация. Американски изследвания показват, че дневната светлина и гледката навън стимулират способността за учене при учениците в начален курс.

Нашият интерес е продиктуван от специфичния фокус на изследванията за енергийна ефективност и връзката с човешкото здраве, обучение и продуктивност. ВЕЛУКС се надява изследванията да разгърнат една по-широка дискусия относно дневната светлина в архитектурата.

Отношението на хората към дневна светлина е строго специфично и персонално и се вляе от множество фактори – обусловени от възраст и пол. Все пак нашата нужда от дневна светлина се определя основно от дейността ни в определен момент. За по-висока умствена концентрация човек се нуждае от адекватно количество светлина. Поради тази причина, много е важно как дневната светлина се използва в учебните заведения – училища, гимназии и висши учебни заведения.

Когато четенето е хоби!

През изминалите две десетилетия нарастващият интерес към дневната светлина беше продиктуван основно от въпросите за енергийната ефективност. През последните пет години обаче, се зaтвърждава тезата за влиянието на светлината в човешкото тяло , вкючително и ключовата роля на синтеза на витамин D, за широк спектър от физиологични процеси.

“Изследвания в САЩ показват връзката между присъствието на светлина и гледка и по-добрите резултати на учениците, както и по-добрата продуктивност в офисите и учережденията. Светлината е “лекарство”, което стимулира синтеза на серотонин, допамин и гама-аминомаслена киселина, които влияят върху концентрацията, мотивацията, мускулната координация, самообладанието и фокуса”, твърди архитект Лиза Хешонг, директор на Хешонг Махон Груп. Като изследовател тя ръководи екип от специалисти, работещи по проекти, анализиращи влиянието на дневната светлина върху производителността на човешкия труд, субсидирани от Pacific Gas and Electric Company и Енергийната комисия на Калифорния.

Горно осветление с покривни прозорци ВЕЛУКС в Kingsmead school, Великобритания

Стимулирайки интереса към влиянието на дневната светлина, ВЕЛУКС цели да насочи интереса на съвременната архитектура не само към продуктите, които произвежда, но да постави на дневен ред необходимостта от внимателно планиране на инфраструктурата на големия град и единичната сграда.

Знанието е “прозорец” към света!

Повече информация можете да намерите в интернет на адрес: www.thedaylightsite.com

Може да харесате още...