До средата на 2020 г. всяка държава в ЕС трябва да въведе новите кодове EN 16612 и EN 16613 за изчисляване здравината на стъкла и ламинирани стъкла

Trosifol 2

Два нови европейски кода EN 16612 и EN 16613 за изчисляване здравината на стъкла и ламинирани стъкла бяха въведени през 2019 г. Тези кодове ще заменят или допълнят националните кодове в различните страни от Европейския съюз. Въвеждането на EN 16612 и EN 16613 във всяка държава трябва да приключи до средата на тази година.

При изчисляване здравината на ламинираното стъкло новият код ще отчита вида на междинния слой. Това е важно, тъй като от свойствата на междинния слой в голяма степен зависи деформацията на ламинираното стъклото при определено външно въздействие. Свойствата на междинния слой за здравината на стъклото се характеризира с фактор, наречен омега.

Омега параметрите на йонопласт междинните слоеве Trosifol® PVB и SentryGlas® отговарят на новия единен европейски код за ламинирани стъкла.

Може да харесате още...