Доброто остъкляване пести енергия

Според специалистите около 85% от топлинните загуби за всеки прозорец се падат на стъклата. Затова правилният избор на стъкла е важен за подобряване на термичния  контрол във всеки дом. На пазара се предлага широка гама от стъкла, които при правилна комбинация в стъклопакет намаляват топлинните загуби през зимата до 1.1 W/m²K стойности за топлоизолация. Колкото по-ниски са стойностите на показателя за топлоизолация U, толкова по-малки са топлинните загуби, и съответно разходите за отопление.

Стъклопакетът трябва да осигури благоприятни и безопасни условия на живот в помещенията, като подобрява своите шумо– и топлоизолационни качества, както и да регулира преминаващата през него слънчева светлина.

Енергоефективното остъкление на практика означава интелигентно и ефективно регулиране на енергийния поток вътре в сградите. Това е особено важен фактор в ситуация на криза и непрекъснато увеличаващите се цени на електроенергията.

Условно ефективното  остъкляване може да се раздели на:
– енергоспестяващо;
– слънцезащитно;
– комбинирано (със слънчева защита и топлосъхраняващо).

За подобряване свойства на стъклото се използват различни типове покрития. Най-популярни се явяват така нар. „меки” (магнетронни) или твърди (пиролитни) покрития, нанесени с помощта на различни химични методи в промишлени условия.

При настоящата тенденция към увеличаване на остъклените площи в сградите, въпросът с енергийната ефективност е ключов.

Енергоефективното остъкляване се характеризира  с нисък соларен фактор, висока  пропускливост на светлина, висока  селективност и ниски стойности на коефициент на топлопреминаване – U.

Важни показатели:
U     Коефициент на топлопреминаване (топлинна изолация).
Uw  Коефициента на топлопреминаване на сглобения образец;
Ug   Коефициента на топлопреминаване на остъкляването;
Uf    Коефициента на топлопреминаване на рамката в W/m²K.
Sf    Соларен Фактор–показател за цялото кол. слънчева енергия, преминаващо през стъклото.
Tl    Светлинно преминаване – измерва отношението между светлопропускливостта и соларния фактор на стъклото. Високата селективност спомага за независимостта  от атмосферни влияния.

От голямо значение е  и географското положение на сградата – в планински, морски регион или в града. Важно е да се знае и какъв е климатът и интензитетът на слънчевото греене, за да се направи точен подбор на стъклата.

СТЪКЛОПАКЕТЪТ

Най-разумното решение е хубав профил с дебел стъклопакет с Ка–стъкло. Но ако инвестирате само в стъклопакета, ще постигнете впечатляващ ефект при разумен разход на средства. Това ни навежда на мисълта, че и най–скъпият стъклопакет върши далеч по–добра работа от най-скъпия профил.

Добрият стъклопакет трябва да е двубариерен. Едната бариера е бутилът, положен от двете страни на дистанционера, а втората е силиконът, полисулфидът или тиоколът, запълващи разстоянието между стъклата и дистанционера. В изправния стъклопакет не може да проникне вода отвън, а затворената вътре влага заедно с въздуха при изработката му се поглъща от молекулното сито, с което е напълнен дистанционера.

Материалите, използвани за изработка на стъклопакети трабва да имат достатъчна механична здравина, устойчивост на UV светлина, дифузия на газове и влага, мразо- и топлоустойчивост.

Топлоизолационните качества на стъклопакета са в пряка зависимост от броя и типа стъкла, вложени в него. При еднокамерния пакет например, е възможно да се появи конденз още при – 7 до – 9°С, докато в двукамерен със същата дебелина би могъл да се появи от минус 16 до минус 19°С. За сравнение, при нискоемисиинно стъкло няма да се появи конденз дори при –27°С.

Стандартните ширини на стъклопакетите са 24, 28, 32, 36 и 40 мм, като се структурират най-често 4–16–4 (две стъкла по 4 мм и въздушна междина 16 мм).

По–добрата звукоизолация на стъклопакета се получава с използването на стъкла с различна дебелина или с увеличаване на ширината на самия стъклопакет. Най-добра енергоефективност може да се постигне с троен стъклопакет.

Замяната на сухия въздух в стъклопакета с газ най–често аргон, води до намаляване коефициентът на топлопреминаване с 0,2–0,3W/m²K.

Добре изработеният стъклопакет задържа газа в продължение на 10 години.

Топлоизолацията зависи най-вече от разстоянието между отделните стъкла, типа стъкло, дебелината му и пълнежа между стъклата. С цел сериозно намаляване на енергийните загуби посредством лъчение, производителите на строителни стъкла създават нискоемисийните стъкла.

Ето какви са нормите за коефициента на топлопреминаване на прозрачните ограждащи конструции, съгласно промените в Наредба 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.)

Издадена е от  МРРБ и Обн. в ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., попр. ДВ. бр.92 от 20 ноември 2009г.
Чл.12(1).

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради:

Вид на сглобения елемент – завършена прозоречна система Uw,W/m²K
1 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC 1,7
2 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво 1,8/1,9
3 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост 2,0
4 Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,9/2,2

Където, Uw – коефициент на топлопреминаване на сглобения образец в W/m²K; Ug – коефициент на топлопреминаване на остъкляването.

Референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на видовете прозорци, остъклени врати и витрини се отнасят за сглобен строителен елемент – прозоречна система, съставляваща съвкупност от отделните й конструктивни елементи: остъкление, рамки, фризове, уплътнение, обков и др. Чл. 13. (1).

Не се отнасят за неотопляеми остъклени балкони, както и за покрити входове, неотопляеми гаражи, оранжерии и др., прилепени до сгради.

НИСКОЕМИСИЙНИ (Ка) СТЪКЛА

Нискоемисийните стъкла са адекватно решение, защото на практика позволяват проникването само на онази част от слънчевите лъчи, които носят със себе си светлина, без да претоварват помещенията с извънредно количество топлина. Те притежават специално покритие от благородни метали с много малка дебелина, което отразява топлината от помещението навътре към него, без да възпрепятства навлизането на светлината и топлината отвън навътре.

По този начин значително се намалява коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета, изработен с нискоемисийно стъкло. Използването на тези стъклопакети води до съществено снижаване на енергията за отопление и климатизиране на помещенията и намалява вероятността от образуване на конденз.

То е почти без отенък и трудно може да се различи от обикновеното стъкло. Съществуват обаче и няколко начини за проверка. Ако поставите остър предмет   с върха срещу стъклото и се появи отразен само един образ, то това е показател, че е нискоемисийно стъкло.

Нискоемисийните покрития се поставят винаги от вътрешната страна на стъклопакета и то на вътрешното стъкло. Според вида на покритието и технологията на нанасянето му нискоемисийните стъкла са с твърдо (пиролитно) или меко (магнетронно) покритие. Стъклопакетите с ка-стъкла  са подходящи най-вече за помещения със северно изложение.

Цветните стъкла са слънцезащитни стъкла, които намаляват количеството на преминаващата през прозореца слънчева енергия. Стъклата са оцветени в целия си обем чрез метални йони, които са в незначителни количества в състава на стъклото. Зеленото стъкло осигурява най–голям приток на светлина като същевременно най–силно поглъща топлината. Сивото и кафявото имат по–висока защита от светлина, но по–ниска защита от преминаване на слънчева топлина. Подходящи са за използване както навън – за стъклопакети, за врати и прозорци, за витрини и др., така и за интериора – етажерки, маси, шкафове и др. Произвежданите цветове зелено, кафяво, сиво, тъмно синьо и т.н са възможност за избор на всеки клиент, спрямо интериора и предпочитанията му.

Stopsol (рефлексно) стъкло e търговското наименование на палитра от висококачествени рефлексни стъкла на  AGC Flat glass (Ей Джи Си), добре познати на специалистите в бранша и с нискоемисионните Planibel G  и Planibel Top N+,  високоселективните стъкла Stopray и Planibel Energy N, и други стъкла.

При направата на стъклопакет със стъкло Stopsol в комбинация със стъкло с нискоемисионно покритие (Planibel G–стъкло с твърдо покритие и Planibel TopN стъкло с меко покритие) се постига огромна икономия на електроенергия през зимния отоплителен сезон.

Рефлексното стъкло е винаги водещ избор, когато стане дума за фасада или покрив на сграда с повишен соларен контрол поради своята трайна рефлексия, перфектна еднородност и непроменливост във времето и твърдото му покритие, устойчиво на  надраскване и зацапване.

Planibel G е висококачествено нискоемисийно стъкло с твърдо покритие, което значително увеличава изолационните способности на дограмата. То връща голямо количество от топлинното излъчване обратно в стаята, но също така пропуска и максимално количество слънчева енергия.

Planibel TOP N е нискоемисийно стъкло, покрито едностранно с новото меко нискоемисионно покритие TOP N. То е специално разработено за употреба в стъклопакет, където може да достигне някои от най-добрите енергийни показатели, комбинирайки изключителна термоизолация и оптимално количество слънчева енергия. Обикновено двукамерните стъклопакети пропускат приблизително около 70% от  слънчевата светлина, попадаща върху прозорците, докато тези със стъкло Planibel Top N пропускат едва 58%.

Energy N е високотехнологично нискоемисийно стъкло с меко покритие и коефициент на топлоизолация Ug 1.1 W/m²K, соларен контрол Sf 42% и повече видима светлина Tl 71%. С универсално приложение в структурата на стъклопакета, но особено удачно за зимни градини и соларни веранди с източно, южно и западно изложение.

Това са високоенергийни или многофункционалнои стъкла от най-ново поколение, съчетаващи добър соларен контрол и термоизолация, неутралност и ниска отражателност. Те са с магнетронно покритие на база сребро, което позволява постигане на отлична защита от слънцето, оптимална прозрачност и подобрена топлоизолация. Стъклопакетите имат добра топлоизолация Sf 33% и Tl 61%. Подходящи за големи витринни части с южно и западно изложение.

Stopray е най-новото и най–доброто стъкло в момента на пазара. То съчетава в себе си висока селективност и нисък коефициент на топлопреминаване U, в съчетание с невероятно богата цветова гама. При употребата му е нужно вътрешното стъкло да е чист, обикновен флоат. Stopray има възможност и за закаляване.

При направата на стъклопакет  6–12–6 (6mm Stopray 12 mm дистанционер  6mm Planibel Clear ) се постига коефициент на топлопреминаване  Ug 1.1W/m²K.

Най-големите сгради, строени в последно време в България,  са остъклени със стъкла Stopray Carat и Planibel Energy – Mall of Sofia  и летище София.

Smart Combinations (Интелигентна комбинация) представляват оптимално съчетание на стъкла с модифицирана повърхност. При тях първото стъкло е с повишен соларен контрол и твърд пиролитен слой (Sunergy или Stopsol), а второто стъкло е нискоемисийно (Planibel Top N/NT или Planibel G/G fast Т). Препоръчват се като алтернатива на изключителното по своите показатели стъкло Stopray. Чрез комбинирането по този начин, при стъклопакетите се постига много високо ниво на слънцезащита през лятото и предпазване от студа през зимата на една изключително приемлива цена.

Приблизително една трета от загуба на енергия от сградите е поради остарялата дограма. Модерните технологии помагат за намаляване на потреблението на енергия, което личи по повечето съвременни се административни и офисни сгради у нас.

Тази тенденция към по-качествени продукти, отговарящи на нормите за енергийна ефективност и съвременната архитектура, макар и по-бавно ще подобринадяваме се и жилищния фонд.

Използвани са текстове най-вече от официалния сайт на AGC Flat Glass.
Търговско представителсто в България – Ей Джи Си Флат Глас България ЕООД.

Може да харесате още...