Dormakaba с акцент върху устойчивото развитие: Автомат за врати с плъзгаща шина TS 98 XEA с декларация за екологичен продукт

Понастоящем са налични две декларации за екологичен продукт за автомати за врати с плъзгаща шина TS 98 XEA. Те прозрачно отразяват въздействието върху околната среда на портфолиото автомати за затваряне на врати през целия жизнен цикъл на продукта. Устойчивостта е от съществено значение при разработването на нови решения.

Dormakaba използва изключително дълготрайни и висококачествени материали при производството на своите продукти. Съзнателният избор на материали включва и въздействието им върху околната среда, както и използваните ресурси. Консумираната енергия също е в центъра на вниманието на компанията – в поделението си в Енепетал Dormakaba използва само ток от водноелектрическа централа. Така годишно се пестят около 5100 тона емисии на CO2, което приблизително съответства на годишните емисии от 1083 автомобила.
Dormakaba 1

В допълнение към аспекта на устойчивостта, новото поколение автомати за врати с плъзгаща шина впечатляват и с функционалните си свойства, така че TS 98 XEA изпълнява всички изисквания за достъпност и може да се използва по различни начини (напр. и при противопожарни врати) с обхват на сила на затваряне от EN1-6. В допълнение, новият автомат за врати отваря нови възможности за проектанти и производители, тъй като за всички обичайни видове монтаж е необходимо само едно заключващо тяло. TS 98 XEA може да се монтира както от страната на пантата, така и от противоположната страна. Това намалява сложността на процеса по планиране и поръчка до монтаж и увеличава гъвкавостта на строителната площадка.