Е 99 – елементна „bespoke“ фасадна система

Е 99

За Етем България е изключително удоволствие и чест да бъде част от екипа взел активно участие в разработването на мащабния проект за най-високата сграда в България, която несъмнено ще остави впечатление у всеки преминал входа на София.

Сградата е разработена по идеен проект на Аткинс, архитектурният проект е дело на А&А архитекти. С внушителна височина от 126 м и фасади с площ 36 000 м², това е един от най-големите проекти, по който сме работили.

За изграждане на фасадата са използвани няколко фасадни решения в зависимост от типа на сградата и архитектурната визия на отделните части на проекта: висока сграда, „подиум“, ниска сграда. Новата фасадна система Е 99, бе съчетана успешно със съществуващи в портфолиото на Етем продукти: фасадна система Е 85, система за дограми Е 24 и вентилируеми фасадни системи.

За високата сграда е разработена елементна фасада с видима широчина на профилите 99 мм и фуга между тях 25 мм. Системата позволява реализиране на полигонална конструкция по вертикала и хоризонтала, както и вграждане на декоративни елементи-„вилици”, оформящи стилния силует на сградата. Елементната система е конструирана с четири нива на отбрана против проникване на вода и въздух, както и механична защита по хоризонтала.

Постигнати са впечатляващи топлотехнически показатели за фасадна система от този тип: коефициентът на топлопреминаване на фасадата UWC=0,82 W/(m².K), което е възможно благодарение на добрата комбинация между профилна система с прекъснат термичен мост, подходящи стъклопакети /50мм/ и топлоизолационни материали с много добри показатели.

Фасадите на ниската сграда и „подиума’’ са реализирани чрез комбиниране на елементна 99 мм фасада, алуминиева 50 мм фасадна система Е 85 тип колона – греда и специално разработена вентилируема фасада за зоните с алуминиеви панели.

Интерес представляват трапецовидните панели в полигоналните зони в две равнини на ниската сграда-новаторско решение за плавен преход между отделните части на фасадата.

Вентилируемата фасада е разработена за облите зони на ниската сграда и позволява реализиране на сложни полигонални конструкции.Окачените панели са от специална алуминиева твърдосплавна ламарина ENF.

С цел реализиране на архитектурните идеи за фасадата са разработени множество уникални решения, касаещи фасадните системи и декоративните елементи.

Многообразието на елементи и системи обаче далеч не прави сградата разнолика, напротив-умелото съчетаване на оригинални елементи в преходни зони и прилагане на цялостна концепция за продуктите на Етем води до постигане на една завършена и запомняща се визия.

Е 99

Важна част от процеса на разработване на проекта бе изборът на подходящи материали: алуминиеви сплави, стомана, лепила и залепващи ленти, силикони, PVC. Процесът бе дълъг, поради факта, че съставът на всеки материал бе проучен детайлно, след което преминахме към практически тестове за съвместимост между различните материали.

Едно от най-тежките изисквания, с които трябваше да се справим, бе проектиране на специален вид EPDM уплътнител с 5 бариери. Многото бариери, наложиха коекструзия на уплътнителя, което допълнително усложни задачата.

Тест за майсторство бе проектирането на специални окачващи устройства, чиято устойчивост бе доказана чрез провеждане на тестове в лабораторни условия.

Неизменна част от разработването на системата са множеството изчисления, обследвания и тестове в различни направления: статика, динамика, строителна физика, химия, електротехника, резонанс и сеизмична устойчивост, конструиране на машинни детайли и елементи на системата, пр. Характеристиките на системата са доказани чрез тестове, проведени в акредитирани лаборатории. Освен основните характеристики, бе тествана и сеизмичната устойчивост като специално изискване към системата. Бяха постигнати впечатляващи резултати – при задание ± 10 мм, постигнатият резултат е ± 85 мм без видими нарушения на целостта и стъклопакета.

Може да харесате още...