Economy & Carbon Footprint калкулатор

Еconomy & Carbon Footprint калкулаторът е предназначен за анализиране на икономическата рентабилност при прилагане на енергийно-ефективни мерки в строителството на нови и реконструкцията на стари сгради.

Използвания подход е основан на концепцията за нулеви допълнителни инвестиции, като се използва сравняването на характеристиките на стандартна сграда и пасивна или ниско-енергийна сграда. Софтуерът изчислява сегашната стойност на допълнителната инвестиция и стойността на спестената енергия за година. Приема се, че допълнителната инвестиция е стойността на необходимия кредит, за покриване на текущите разходи за енергийна ефективност, а стойността на спестената енергия е годишна анюитетна вноска. На тази основа, калкулаторът изчислява, колко години са необходими за изплащането на заема. В допълнение към това, с помощта на други икономически динамични методи се взема предвид нарастването на цената на енергоносителите и остатъчната стойност на компонентите, давайки годината на изплащане на инвестицията. Показани са и други полезни междинни резултати.

Калкулаторът изчислява допълнителните емисии на CO2-еквивалент, които са резултат от влагането на допълнителни компоненти и материали, както и спестените емисии на CO2-еквивалент, изчислявайки колко години са необходими за неутрализирането на негативното влияние на допълнителната инвестиция, както и общото спестено количество на емисии на CO2-еквивалент.

В калкулатора са включени три таблици: първата – „Instructions“ дава кратко описание и инструкции за употребата на калкулатора, втората „EconomyCF“ представлява независим калкулатор и третата „for_PHPP_import“ е плъгин таблица, която е подготвена за имортиране в PHPP 8.

Цена: 30 Eвро без ДДС

Промоционална цена за поръчки до 31 Декември 2014: 20 Eвро без ДДС

passivehousebg.com

 

Може да харесате още...