Едва 10% от отчетите на промишлеността в АЕЕ малко преди крайния срок

Вижте също...