ЕК търси мнения и идеи за намаляване на въздействието на сградите върху околната среда

Европейската комисия събира мнения за това как да се намали въздействието на сградите върху околната среда. Сградите използва голямо количество ресурси, когато биват проектирани, изграждани, използвани и разрушавани. Затова въздействието им върху околната среда, потреблението на енергия и изменението на климата е значително. Подобряването на строителни техники е от значение за това да се помогне на Европа да стане по-устойчива икономика.

Допитването е насочено към граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации и държавни органи. Търсят се мнения и идеи как да се намали въздействието от сектора на строителството, как сградите да станат по-устойчиви и да се създадат повече „зелени“ възможности за бизнеса.

Въздействието на сградите върху околната среда отива далеч отвъд потреблението на енергия за отопление, охлаждане и осветление. В ЕС делът на сградите е:

– 42% от крайното потребление на енергия (по време на използването им)
– 35% от емисиите на парникови газове (по време на фазата на използване)
– 50% от всички добити материали се използват в сградата (конструкция и употреба)
– 30% от потреблението на вода (по време на строителството и използването)
– 30% от общите генерирани отпадъци (по време на строителството, събаряне и обновяването).

Това показва, че съществуващите инициативи на ЕС в областта на околната среда – по отношение на характеристиките на сградите те касаят главно енергийната ефективност – могат да бъдат допълнени с политики за ефективно използване на ресурсите. Нужно е този акцент да се разглежда в контекста на един по-широк спектър на използване на ресурсите и в светлината на целия жизнен цикъл на сградите.

В момента няма общи критерии за измерване на екологичните показатели на сградите. Това прави трудно за заинтересованите страни да оценят екологичните аспекти в дейността си и в решенията за покупка.

Всички, които имат отношение по темата, могат да споделят своите виждания по основните проблеми – сгради и околна среда, наличието на системи за оценяване и съобщаване на екологичните показатели на сградите, системи за събиране и анализ на данни, идеи как да се стимулира търсенето, предложения как строителните материали могат да се използват по-ефективно.

Обществената консултация тече до 1 октомври 2013  тук.

greentech.bg

Може да харесате още...