Елементните фасади са предизвикателството на модерното строителство

Живеем в модерни времена, сякаш се състезаваме с времето”, казва арх. инж. Климентин Чернев, чийто принос в съвременното строителство на България са облечените фасади на знакови сгради, отличаващи се с голямата доза интелект и усещане за престиж и стойност у собствениците си.

Изключително бурните темпове на строителство в последните години имат ясно количествено изражение, но и негативи по отношение качеството на предлаганите услуги, коментира управителят на фирма Алу Кьониг Щал ЕООД. Той разказва и за приноса на компанията в прозоречните и фасадни конструкции, както и новите атрактивни концепции, с които АЛУКЬОНИГЩАЛ дава  положителен импулс в бранша.

ALUKÖNIGSTAHL присъства вече 15 години на българския пазар. Кое е определящото за водещата позиция на компанията?
Широкият спектър от услуги, които фирмата предлага е предпоставка за лидерска позиция. Големият професионален опит и изградената през тези години конпетентност на служителите ни също поддържат авторитета на компанията на нужното ниво, а динамично променящото се продуктово портфолио ни задължава непрекъснато да инвестираме в тях.

Кои са ориентирите ви за търсените продукти на пазара?
Българският пазар на дограми е предимно ценови, но винаги е имало и продължава да има една немалка група от клиенти и архитекти, които отказват да приемат нещо друго освен най-доброто. Именно те са причината архитектурната действителностт в страната ни да се променя към по-добро. Точно тяхното мнение и представи са нашето предизвикателство в търсене на подходящите продукти.

Представлявате различни профилни системи и технологии в областта на дограмите. Какво е мнението ви за съвременните фасади?
Историята на остъклените фасади е динамична и изпълнена с интересни моменти.  Първата световна енергийна криза през 1973 година бележи повратен момент от тяхното развитие – топлоизолационните им параметри стават приоритет. През последните години наблюдаваме все по-интензивно интегриране на различни функции, имащи отношение към комфорта на обитаване и естетична архитектурна среда – слънцезащита, топлозащита, климатизация, сигурност и безопастност, автоматизация, енергоефективен дизайн. Бих казал, че съвременните фасадни системи чрез горецитираните си функции се причисляват към най-отговорните съставни елементи на сградите.

Някои от знаковите модерни сгради в страната са облечени с фасадите SCHÜCO или JANSEN. Освен съвременната визия какво още ги отличава?
Отличава ги голямата доза интелект, вложен в проектирането и във функцията им. Облечените  с тях сгради създават усещане за престиж, стойност и дълготрайност у собствениците на сгради. Може да звучи високопарно, но това са фактите.

В архитектурното проектиране напоследък се наблюдава стремеж към пропускане на  повече естествена светлина в интериора на сградите. Как в този случай  се постига енергиен баланс?
Чрез непрекъснатото усъвършенстване на технологиите за производство на различните компоненти, участващи във фасадните обвивки се постигат все по-добри характеристики. Те позволяват да се задоволят и най — екстремните стандарти в областта на строителството, свързани с енергийната ефективност. В сила е и обратния процес — с внедряването на все по-строги норми и стандарти, остъклените конструкции имат бъдеще единствено като се усъвършенстват.

Очаквахте нови наредби за противопожарна безопастност. Кое определя сигурността и безопастността на остъклените фасадни конструкции в тази насока?
Преди да се пуснат на пазара, противопожарните остъклени конструкции изминават трудния път на изпитване и сертифициране. В Европа на тази тема се гледа изключително отговорно. За съжаление у нас все още цари некомпетентност, липса на достатъчно познания от страна на инвеститори, архитекти, дори служебни лица. Все още в българското строителство се подценява темата – противопожарни остъклени конструкции. Все още няма ясна нормативна база и това води до най-различно тълкуване на конкретни особености и детайли, засягащи темата. Дали безопастността им е на ниво – оставям този отговор на служителите от противопожарните органи.

Стоманените профили за прозорци и врати все още тепърва навлизат у нас. Какъв е потенциалът им?
Търсенето на все по — широкоформатна визия на фасадите от страна на архитектите обуславя и нарастващото предлагане на такива конструкции. Също така има области на приложение без алтернатива, поради необходимост или естетика. Като пример мога да посоча неръждаемите конструкции.

Кога се предпочита стоманена пред алуминиева или пластмасова система? Какво е търсенето? 
Предпочитанието невинаги съвпада с техническите възможности на различните  материали. Строително-физичните им свойства често са фактор при избора на вид дограма. Всеки един от тези материали има своите предимства пред останалите, както по отношение на използването му като градивен материал, така и  при производството на дограма. Стоманата има много по-високи якостни характеристики и много по-малки линейни разширения спрямо останалите два материала, поради което намира приложение предимно при реализаране на остъкления с голям растер, големи подпорни разстояния, висока степен на сигурност. Високите разходи при производство на стоманени профили за дограми обаче се отразяват и на крайния продукт, което го прави не особено популярен на българския пазар. Бих казал, че този материал е предназначен предимно за истинските ценители.

Какво е бъдещето на елементните фасади и кой е хита сред тях?
Живеем в модерни времена – едно своеобразно състезание с времето. Една от особеностите на съвременното производство е индустриализацията. Отговорът на това предизвикателство от страна на фасадното строителство е именно технологията „елементни фасади”. Най — голямото им предимство е цехово производство и следващ изключително бърз монтаж на обекта в напълно завършен вид без заскеляване и при относителна независимост от атмосферни условия. За хит още е рано да се говори, но определено така наречените двойни елементни фасади с интегрирани слънцезащитни системи между стъклените им равнини ще предизвика голям интерес сред строителните специалисти.

Как оценявате пазара на системи за дограми и фасади у нас?
През последните години изключително бурните темпове на строителство доведоха до положително развитие на бранша в количествено изражение и за съжаление негативно по отношение на качеството на предлаганите услуги. При много от доставчиците на профилни системи водеща тема при разговорите помежду им беше продажбата на килограм, по-точно тонаж. Мисля, че последвалата икономическа криза ще промени в положителна посока този процес.

Каква е стратегията на компанията ви в условията на криза?
Бих казал с едно изречение – подобряване на ефективността ни във всички организационни нива. Иначе ни помага много палитрата от качествени продукти и услуги, които предлагаме.

Кои са иновативните технологии и системи в портфолиото на компанията ви?
При прозоречни конструкции въвеждаме един нов собствен стандарт – SI (super isulation) – с който ще дадем положителен импулс в бранша. Вече имаме такива реализации със системата AWS 75 SI. При фасадните конструции предлагаме на пазара изключително атрактивната концепция Е² – енергия на квадрат – фасади, обединяващи в едно децентрална климатизация, топлоизолация, слънцезащита и производство на електрическа енергия. Мотото на тази разработка е: „Енергия да  пестим, енергия да печелим”. Така даваме приноса си в борбата с глобалното затопляне. В процес на разработка и пускане на пазара е и представената иновативна многослойна (multi layer) фасадна концепция – 2º. Навлизаме активно и в пазара на технологии за производство на алтернативна енергия (електричество и топла вода ) чрез напълно окомплектовани системи и широк набор от решения.

Какви са пазарните ви амбиции за представяните марки?
Достатъчно сериозни, отговарящи на нарастващите изисквания на нашите клиенти и техните желания за едно по-добро бъдеще и по-стойностна архитектурна среда.

На кои партньорства ще разчитате и занапред? 
Най-добрите ни партньори са тези, които са поставили коректността при взаимоотношенията си на челно място. Именно на такива наши клиенти се гради донякъде и нашият успех.

Ние ще продължаваме да представяме иновативните конструкции и системи на Алукьонигщал, посредством публикации на сайта www.dogrami.bg, както и с бюлетина до всички наши читатели.

Може да харесате още...